FAQ brandblussers

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen 

Waarom zou ik een brandblusser aanschaffen?

Brandblussers zijn bedoeld om beginnende branden te blussen. De brandweer is er pas na 10 minuten. Ben je tijdig met blussen dan kan de schade beperkt blijven. Het is dus zinvol om een blusser in de auto te hebben. Veiligheid staat natuurlijk voorop, als de brand snel in omvang toeneemt dan is een veilige plek zoeken de enige oplossing. Neem nooit onnodige risico’s en voorkom het inademen van rook. Rook is minstens zo gevaarlijk als brand. Rook is vaak giftig, heet en kan snel blijvende schade veroorzaken bij inademen.

Is een brandblusser verplicht?

In Nederland niet wettelijk vereist, maar in sommige (Europese) vakantielanden is het een onderdeel van de verplichte uitrusting van een auto.
Voorbeelden: België, Roemenië, Bulgarije, Polen, Turkije en Griekenland.

Wanneer is een brand niet meer beginnend en zijn risico's te groot?

In de test zoals te zien in de uitzending van 'Groeten van MAX' ziet u al een grote brand. Veel groter moet het niet zijn. Iemand die niet durft te blussen, kan het beter ook niet doen. Maar dan is een blusser in de auto nog altijd aan te raden, immers een bijrijder of omstander kan dan alsnog hulp bieden. Ik ken werkgevers die blussers in de auto’s verplichten. Politie en brandweer hebben ook brandblussers bij zich. Vrachtwagenchauffeurs vaak ook!

Welke brandblusser is geschikt om mee te nemen op vakantie?

Poeder- en schuimblussers met een minimaal volume van 2 kg/2 L hebben de voorkeur om bij je te hebben in de auto, caravan of camper. Een dergelijke blusser is ook nog goed in het voertuig te plaatsen.

Blusschuim levert beperkte nevenschade op. Schuim komt alleen op de plek waar geblust is en kan naderhand verwijderd worden met water. Let er wel op dat niet iedere schuimblusser vorstbestendig is!Bluspoeder levert veel nevenschade op. Het fijne poeder komt overal en is daardoor moeilijker op te ruimen. In combinatie met vocht geeft het corrosie wat funest is voor (fijne) elektronica in de auto en/of caravan. Schakel een specialist in om het bluspoeder te verwijderen. Poederblussers zijn altijd vorstbestendig.

Een CO2 brandblusser raden wij af. CO2 is een verstikkend gas en gevaarlijk voor mensen in besloten ruimten.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van brandblusser?

Iedere brandblusser te koop in Nederland moet voorzien zijn van een Rijkstypekeur. Een keur dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt toegewezen. Te herkennen aan het ovaal op de blusser (zie afbeelding). Het Rijkstypekeur regelt dat een blusser aan gestelde eisen voldoet.

Waarom is het volume van de blusser van belang?

Uiteindelijk gaat het vaak om de hoeveelheid blusstof die in een apparaat zit en er dus ook uit kan komen. De meeste mensen hebben geen enkele ervaring met blussen. Vaak gaat er een aanzienlijke hoeveelheid blusstof verloren voordat men effectief tot blussen komt en daarom achten wij een minimum van 2 kilo (poederblusser) of 2 liter (schuimblusser).          


Er zijn ook kwalitatief goede kleinere poederblussers op de markt maar die achten wij minder geschikt voor een autobrand omdat ze minder blusmiddel bevatten en meestal een kortere blus-duur hebben. U heeft dan minder tijd om te blussen of er komt per seconde veel minder blusmiddel (dus minder blussend effect) uit de brandblusser. Grotere poeder- en schuimblussers zijn uiteraard ook goed, maar vanwege de omvang en ruimtebeslag lastiger te plaatsen in een reguliere personenauto.

Wat is het verschil in stoffen om een brand te blussen?

Er zijn verschillende stoffen om een brand te blussen, iedere stof kent zodoende ook andere kwaliteiten. Eigenlijk gaat het om de brandklassen. In de wereld van brand is een onderverdeling gemaakt in verschillende brandklassen aangeduid met een hoofdletter: A voor vaste stof brand, B voor vloeistofbrand, C voor gasbrand, F voor frituurbrand. Deze aanduidingen staan met bijbehorend pictogram op de blusser zelf. Bij een autobrand zijn de klassen A en B van belang. Vaste stoffen in combinatie met vloeistoffen. Zowel de poeder- als de schuimblusser zijn geschikt voor brandklasse A en B.

​De CO2 blusser raden wij af. CO2 raden wij -ondanks de geringe nevenschade- zeer af voor toepassing in auto/caravans/vakantiehuisjes, etc. CO2 is een verstikkend gas en kan in besloten ruimten fataal zijn. Verder zijn deze blussers groter (en ook zwaarder) wat betreft afmeting en is CO2 geschikt voor vloeistofbranden (B-klasse) zoals benzine, etc. en niet voor brand van vaste stoffen (A-klasse). En daarom niet aan te raden voor gebruik bij een autobrand.

Welke blusstof is het meest geschikt voor gebruik onderweg/op reis?

Veiligheid voor het individu staat voorop bij de keuze voor blusstof, maar het is natuurlijk prettig als een brand zonder letsel bij personen ook nog zo snel mogelijk geblust wordt en de schade naderhand zo beperkt mogelijk blijft. In veel gevallen kan de de reis/de vakantie dan worden voortgezet.

Poeder- en schuimblussers met een minimaal volume van 2 kg/2 L hebben de voorkeur om bij je te hebben in de auto, caravan of camper. Een dergelijke blusser is ook nog goed in het voertuig te plaatsen.

Blusschuim levert beperkte nevenschade op. Schuim komt alleen op de plek waar geblust is en kan naderhand verwijderd worden met water. Let er wel op dat niet iedere schuimblusser vorstbestendig is!Bluspoeder levert veel nevenschade op. Het fijne poeder komt overal en is daardoor moeilijker op te ruimen. In combinatie met vocht geeft het corrosie wat funest is voor (fijne) elektronica in de auto en/of caravan. Schakel een specialist in om het bluspoeder te verwijderen. Poederblussers zijn altijd vorstbestendig.

Een CO2 brandblusser raden wij af. CO2 is een verstikkend gas en gevaarlijk voor mensen in besloten ruimten.

Waarom een brandblusser in de auto?

Een autobrand komt altijd onverwachts en grijpt snel om zich heen. Ondanks vele veiligheidsvoorzieningen en de goede technische kwaliteit van de moderne auto's zijn er nog regelmatig autobranden in ons land. Oorzaken onder meer aanrijdingen, slecht onderhoud, een onvoorzien defect, etc. Vooral bij een ongeval kan een autobrand levensgevaarlijk zijn als de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld zijn. Als in een auto brand ontstaat, zal deze brand zich snel (kunnen) uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal: brandstof, bekabeling, banden, interieurafwerking e.d. Juist bij een brand in een auto is een snelle reactie een eerste vereiste. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een brandblusser.

In welke situatie moet ik welke brandblusser gebruiken?

Wij  adviseren een poeder- of schuimblusser van minimaal 2 kg/2 L. Denk dan niet alleen aan de auto, maar ook aan de (sta)caravan, camper en vakantiehuis. Wees er ook van bewust dat je wel  wakker moet worden als er brand is in je (sta)caravan/vakantiehuis. Een rookmelder behoort dan tot de basisuitrusting, net als de CO melder bij gebruik van een gastoestel. Op deze website www.veiligeproducten.nl staan tips en producten per thema weergegeven.

Wat moet ik doen na aanschaf van een brandblusser?

Lees direct na aanschaf de gebruiksaanwijzing goed door en herhaal dit regelmatig. Als er brand is, heeft u hier echt geen tijd meer voor. Verder geldt dat hoe klein een brandblusser ook is, het is een serieus gewicht en kan los liggend in de auto/camper/caravan gevaar opleveren tijdens het rijden.
Wees dus voorzichtig met een brandblusser en zorg dat deze altijd goed vastgemaakt is. Dit kan met speciale bevestigingsbeugel. Een extra klembeugel om de brandblusser heen voorkomt dat de brandblusser eenvoudig uit de bevestigingsbeugel kan geraken bij stevig remmen. Dergelijke klembeugels zijn eenvoudig te verwijderen. Plaats de brandblusser bij voorkeur voorin de auto op een voor de bestuurder makkelijk te bereiken plek.

Ik weet niet hoe ik een brandblusser moet gebruiken, heeft u tips?

Lees direct na aanschaf de gebruiksaanwijzing goed door en herhaal dit regelmatig. Als er brand is, heeft u hier echt geen tijd meer voor.
Mocht u ooit in de gelegenheid zijn om te oefenen grijp deze kans dan aan. Een oefening is zeer aan te bevelen. VEBON-leden, REOB-erkend, organiseren regelmatig demonstraties! U weet dan enigszins wat er gaat gebeuren in geval van een echte brand. Dit geldt uiteraard niet alleen op reis, maar ook voor de brandblusser thuis. Klik hier voor een overzicht van bedrijven die een oefenmogelijkeid aanbieden.

Zit er net als bij auto's een soort APK op een brandblusser?

Voor alle brandblussers geldt: regelmatig zelf controleren op druk en beschadigingen. Laat daarnaast uw brandblusser jaarlijks controleren en onderhouden door de specialist. Sommige brandblussers kunnen niet onderhouden en hervuld worden. Voor deze brandblussers is het belangrijk dat u let op de houdbaarheidsdatum op de blusser.

Hoe vaak kan een blusser worden gebruikt?

Brandblussers kunnen slechts éénmalig gebruikt worden. Is een brandblusser eenmaal geactiveerd (bewust of per ongeluk) dan leidt dat tot substantieel verlies van blusmiddel en druk. U bent nadien niet meer zeker over de goede en effectieve werking van uw brandblusser. Laat, als dat mogelijk is, een gebruikte brandblusser controleren en hervullen is door de specialist of zorg voor nette afvoer en vervanging via bijvoorbeeld de afvalstoffendienst van de gemeente.

Wat doe ik met een gebruikte of oude brandblusser?

Gooi een brandblusser na gebruik of na overschrijding van de houdbaarheidstermijn niet weg met het reguliere restafval, maar lever deze in bij het gemeentelijke afvalstation. Zie www.afvalwijzer.nl. Sommige gemeenten hanteren afwijkende regels. Gebruikte en oude blussers kunt u ook bij iedere REOB-gecertificeerde onderhoudsbedrijven voor kleine blusmiddelen inleveren. Verwijdering en afvalverwerking zullen dan volgens de milieuwetgeving worden uitgevoerd.

Wordt een brandblusser in de auto voorgeschreven door verzekeraars?

Het is niet bekend dat verzekeraars een brandblusser voorschrijven als voorwaarde voor acceptatie, net zo min als de veiligheidshamer om een ruit in te tikken. Wel worden deze veiligheidsmaatregelen in het kader van preventie aanbevolen en geadviseerd.

Wat is een brandklasse?

Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

Welke brandklassen bestaan er?

Klasse A geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz.
Klasse B geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine enz.
Klasse C geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas. (Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.)
Klasse D geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen.
Klasse E Elektrische brand: Dit is eigenlijk een klasse A/B brand. er ontstaan giftige gassen, niet blussen met water of schuim. Indien mogelijk: uitschakelen elektriciteit. Wel blussen met CO2 of poeder.
Klasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliën en vetten. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld frituurpannen e.d.

Zie voor een overzicht ook de brandklassen tabel.