FAQ vetbrandblussers

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen 

Waarom heb ik een vetbrandblusser nodig?

Een vetbrandblusser is eenvoudig in het gebruik en geschikt voor het blussen van olie- en vetbranden. Dit kunt u op de blusser zelf terug vinden door de aanduiding "F".

Blusser Frituurbrand.nl

Dergelijke blussers hebben meestal nog meer aanduidingen, te weten klasse "A" en klasse "B". 
Klasse A staat voor het blussen van vaste stoffen.Klasse B staat voor het blussen van vloeistoffen.
Brandblussers met een aanduiding A, B, F zijn breed inzetbaar en geschikt voor alle brand in en rondom het huis.
Let er bij aanschaf van een vetblusser dus op dat deze geschikt is voor olie- en vetbranden en dus F-Klasse heeft!

Wat is een brandklasse?

Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

Welke brandklassen bestaan er?

Klasse A geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz.
Klasse B geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine enz.
Klasse C geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas. (Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.)
Klasse D geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen.
Klasse E Elektrische brand: Dit is eigenlijk een klasse A/B brand. er ontstaan giftige gassen, niet blussen met water of schuim. Indien mogelijk: uitschakelen elektriciteit. Wel blussen met CO2 of poeder.
Klasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliƫn en vetten. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld frituurpannen e.d.

Zie voor een overzicht ook de brandklassen tabel.

Is periodiek onderhoud verplicht?

Onderhoud is niet wettelijk verplicht. Uw bent in uw eigen huis zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van huisgenoten en bezoekers. Het is belangrijk dat een brandblusser het doet als het nodig is. Wij adviseren daarom dat uw uw (vet)brandblusser laat onderhouden volgens de voorschriften van uw leverancier.

Hoe lang gaat een vetbrandblusser mee?

'De meeste brandblussers kunnen jaren mee maar hebben wel periodiek onderhoud nodig. Dit geldt ook voor de vetbrandblusser. Periodiek onderhoud is noodzakelijk om zeker te stellen dat de blusser het doet op het moment dat het nodig is. Raadpleeg de leverancier om erachter te komen wanneer en door wie u de blusser moet laten onderhouden.