FAQ koolmonoxidemelders

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen 

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als gevolg van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van CO in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen of een foutieve installatie van toestellen.

Waarom is koolmonoxide zo gevaarlijk?

Koolmonoxide is een zeer giftig, reukloos en onzichtbaar gas. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een langere periode levert klachten op zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Een hoge concentratie gedurende een korte periode is echter dodelijk!

Waarom heb ik een koolmonoxidemelder nodig?

Koolmonoxide wordt niet door één van onze zintuigen waargenomen en ook niet door een rookmelder gedetecteerd. Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder ook een CO-melder in huis te hebben die een alarm afgeeft, zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is.

Wat is koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide wordt ook wel de “stille moordenaar” genoemd omdat het een volledig kleur-, smaak- en reukloos gas is, wat inhoudt dat de mens het niet zelf (zonder hulp) kan waarnemen. Het kan leiden tot plotselinge ziekte (hoofdpijn, misselijkheid) en zelfs overlijden doordat het alle zuurstof uit het bloed haalt. Het kan schade toebrengen voordat u het merkt.

Kan ik koolmonoxide voorkomen?

Er is een aantal maatregelen die er voor zorgen dat het risico op koolmonoxidevergifitiging tot een minimum beperkt. Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis. Laat bijv. een raam of ventilatierooster open, zodat verbrandingsgassen van de open haard of cv-ketel goed weg kunnen.

Laat de schoorsteen tenminste één keer per jaar vegen, want bij een verstopt schoorsteenkanaal stromen de verbrandingsgassen rechtstreeks uw huiskamer in. Laat tevens geiser, gaskachel, cv-installatie en dergelijke jaarlijks controleren door een erkend installateur.

Zorg voor koolmonoxidemelders in huis, vooral in kleine ruimtes of waar de ventilatie slecht is. Bij een te hoog percentage koolmonoxide geeft de melder een luid alarm. Volg de montagevoorschriften goed op.

Wat zijn symptomen van een koolmonoxidevergiftiging?

Wees altijd alert op symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn.

Waar moet ik de koolmonoxidemelder installeren?

Plaats in ieder geval een melder in, of in de buurt van, elke kamer waarin een brandstof verbruikend toestel staat. Een koolmonoxidemelder is ook praktisch in de buurt van slaapkamer(s) of waar u het meeste tijd doorbrengt, zodat het alarm goed hoorbaar is en u tijdig wordt gewaarschuwd door het alarm voordat de concentratie koolmonoxide te hoog is.

De beste plaats voor een koolmonoxide melder is minimaal 1 en maximaal 2 meter verwijderd van een mogelijk bron van onvolledige verbranding, bijv. CV-ketel, geiser, open haard, gasapparaten, e.d. Plaats koolmonoxidemelder minimaal 1,5 meter boven de vloer zodat u het groene en rode lampje duidelijk kunt waarnemen. Vermijd plaatsen waar stofophoping kan plaatsvinden. Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Hierdoor komt tegelijkertijd ook warmte vrij en stijgt warme lucht op en dus is een hoger gelegen plek een betere locatie. Houdt dus minimaal een hoogte van 1,5 meter aan. Voor exacte plaatsing verwijzen wij naar de montagehandleiding die door de fabrikant van de koolmonoxidemelders wordt meegeleverd.

Waar plaats ik een combimelder?

Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in een verwarmingstoestel. Het soortelijk gewicht van koolmonoxide is bijna gelijk aan dat van lucht. Daardoor vermengt het zich met de stijgende warme lucht. In de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat, kan de combimelder dan ook het beste aan het plafond gemonteerd worden. Voor aangrenzende ruimten gelden andere plaatsen. Voor de bepaling van de beste plaats is dus eigenlijk maatwerk nodig, maar als richtlijn kunt u het plafond aanhouden.

Wat te doen als de koolmonoxidemelder afgaat?

Negeer het alarm niet!

Als het alarm een bepaald koolmonoxideniveau waarneemt gedurende een bepaalde tijd, zal het een alarmsignaal geven. Het is heel goed mogelijk dat u geen symptomen van CO-vergiftiging ondervindt als het alarm afgaat, maar dat betekent niet dat er geen CO aanwezig is in de lucht. Open de deuren en ramen om frisse lucht binnen te laten en verlaat de ruimte. Bel uw gas- of andere brandstofleverancier op hun (nood)nummer. Haal onmiddellijk medische hulp als er iemand symptomen vertoont van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn en misselijkheid) en vermeld dat het waarschijnlijk om koolmonoxidevergiftiging gaat. Gebruik verbrandingstoestellen niet eerder dan nadat deze gecontroleerd zijn door een erkende installateur/onderhoudsbedrijf.

Ik woon in een nieuwbouwhuis, heb ik dan ook te maken met koolmonoxide?

Ook in een nieuwbouwwoning kan men te maken krijgen met koolmonoxide. Ook bij een goed functionerende CV ketel met gesloten systeem, kunnen lage concentraties koolmonoxide vrij komen. Omdat juist nieuwbouwhuizen in de regel goed zijn geïsoleerd, kan het voorkomen dat er te hoge concentraties ontstaan als men de woning niet voldoende ventileert. Daarnaast kan de bron van de koolmonoxide ook bij de buren staan?! Via kruipruimtes/zolder kan de koolmonoxide zich verplaatsen naar een naastgelegen woning.