Waar moet ik op letten?

Waar moet ik op letten?

Het is van belang dat u kunt vertrouwen op veiligheidsproducten. Dergelijke producten moeten functioneren op het moment dat u ze nodig heeft. Het is daarom van het grootste belang dat de producten voldoen aan bepaalde (wettelijke) eisen.

Gebruik en plaats

Voor het gebruik van brandblussers geldt dat deze snel beschikbaar en gebruiksklaar zijn. Ook moeten ze geschikt zijn voor het type brand dat verwacht kan worden bij de omgeving waar de brandblusser gebruikt gaat worden.

Om rook tijdig te ontdekken dient een rookmelder aan het plafond bevestigd te worden. Uitzondering hierop is een puntdak: in dit geval kan de rookmelder het beste 50-100 cm onder de nok bevestigd worden.

Een koolmonoxidemelder kan op een willekeurige locatie en op een willekeurige hoogte gemonteerd worden, zolang het alarm maar goed hoorbaar is. Koolmonoxide vermengt zich snel met de lucht. Plaats de koolmonoxidemelder hoog aan de muur op een afstand van 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel en op maximaal 15 centimeter gerekend vanaf het plafond en een afstand van 30 centimeter gerekend vanaf de muur.
Het koppelen van de koolmonoxidemelder met rookmelders wordt sterk aanbevolen.

Brandklassen bij brandblussers

Voor de effectieve bestrijding van een brand, moet u weten welk materiaal er brandt, want de stof die brandt, bepaalt welk blusmiddel het meest geschikt is. Branden kunnen worden ingedeeld in brandklassen A, B, C, D en F. Elke brandklasse wordt aangegeven met een pictogram en een letter en voor elke brandklasse zijn blusmiddelen meer of minder geschikt. Deze informatie ziet u weergegeven in onderstaande tabel.

De symbolen voor de brandklassen vindt u op alle goedgekeurde brandblussers, waarmee u kunt zien waarvoor het blusmiddel is bedoeld en kan worden ingezet.

Onderhoud

Alleen de aanschaf van een veilig product is niet voldoende. Regelmatig testen en onderhouden draagt bij aan de veiligheid.

Voor een rookmelder geldt dat u ten minste 2 keer per jaar de rookmelder test via de testknop op de rookmelder. Verwijder daarnaast minimaal een keer per jaar het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek of met een stofzuiger. Haal de batterij niet uit de rookmelder, anders dan ter vervanging. Bij sommige rookmelders kan de batterij niet worden vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak een levensduur van 10 jaar. Verf nooit een rookmelder en laat alle openingen vrij. De detector zal anders hierdoor slecht functioneren.

Neem voor een goede werking van de koolmonoxidemelder de volgende maatregelen. Test de melder wekelijks en verwijder regelmatig stof van de melder. Vermijd verder het gebruik van oplos- of schoonmaakmiddelen in de buurt van de melder en verf de melder nooit!


Voor alle brandblussers geldt: regelmatig zelf controleren op druk en beschadigingen. Verder adviseren wij uw brandblusser jaarlijks te laten controleren en onderhouden door de specialist: klik hier voor gespecialiseerde onderhoudsbedrijven.

Uw brandblusser dient verder om de 5 jaar uitgebreid te worden onderhouden door de specialist of zorg voor een vervangende brandblusser. Uitgebreid onderhoud betekent dat de blusser wordt geleegd, volledig wordt gecontroleerd, met nieuw blusmiddel wordt gevuld en op de juiste druk wordt gebracht.
Sommige brandblussers kunnen niet onderhouden en hervuld worden. Voor deze brandblussers is het belangrijk dat de productiedatum/houdbaarheidstermijn duidelijk zichtbaar op de blusser is aangebracht.

Zo bent u er zeker van dat in geval van brand de brandblusser gebruiksklaar is en adequaat kan worden ingezet.
Onderhoudsetiket met periodiek aangegeven onderhoud

Rijkstypekeur

Let bij aanschaf van een brandblusser op het Rijkstypekeur. Te herkennen aan het ovaal op de blusser.
Alle blussers die in Nederland op de markt worden gebracht moeten een geldig Rijkstypekeur hebben. Het Rijkstypekeur regelt dat een blusser op de juiste wijze getest is volgens de eisen van de Nederlandse Overheid. De eisen zijn ontleend aan Europese normen. Het Rijkstypekeur is hier essentieel, het gaat tenslotte om veiligheidsproducten. Lees meer over het Rijkstypekeur.