FAQ koolmonoxidemelders

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen 

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als gevolg van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van CO in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen of een foutieve installatie van toestellen.

Wat is koolmonoxidevergiftiging?

Als je ademt, wordt zuurstof (O2) via de longen in het bloed gebracht. De rode bloedcellen vervoeren deze zuurstof snel naar alle organen. Als de mens CO inademt, hecht de CO zich sneller en steviger vast aan de rode bloedcellen dan zuurstof. Hierdoor kan de zuurstof zich onvoldoende binden. Gevolg is dat er onvoldoende zuurstof wordt vervoerd naar de belangrijke organen en ontstaat er een levensbedreigend zuurstoftekort!

Bron: Rode Kruis Vlaanderen

Hoe herken ik koolmonoxidevergifiting?

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen de vitale organen zoals hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof. De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Waarom is koolmonoxide zo gevaarlijk?

Koolmonoxide is een zeer giftig, reukloos en onzichtbaar gas. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een langere periode levert klachten op zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Een hoge concentratie gedurende een korte periode is echter dodelijk!

Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?

Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op koolmonoxidevergiftiging.

Kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen hebben zijn gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Kan ik koolmonoxide voorkomen?

Er is een aantal maatregelen die er voor zorgen dat het risico op koolmonoxidevergifitiging tot een minimum wordt beperkt. Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis. Laat bijvoorbeeld ventilatierooster open, zodat verbrandingsgassen van de open haard of cv-ketel goed weg kunnen. Laat de schoorsteen tenminste één keer per jaar vegen, want bij een verstopt schoorsteenkanaal stromen de verbrandingsgassen rechtstreeks uw huiskamer in. Laat tevens geiser, gaskachel, cv-installatie en dergelijke jaarlijks controleren door een erkend installateur. Zorg voor koolmonoxidemelders in huis, vooral in kleine ruimtes of waar de ventilatie slecht is. Bij een te hoog percentage koolmonoxide geeft de melder een luid alarm. Volg de montagevoorschriften goed op.

 

Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap, dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk. Zonder voldoende toevoer bestaat namelijk het gevaar dat er onderdruk in uw woning ontstaat waardoor rookgassen uit een rookkanaal de woning in kunnen worden gezogen.

 

Of u nu een geiser, cv of gaskachel heeft: om het aardgas te kunnen verbranden is zuurstof nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide.

Wanneer moet u zich ongerust maken? De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal en /of de vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan. 

Wat zijn symptomen van een koolmonoxidevergiftiging?

Wees altijd alert op symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn.

Wat moet ik doen bij (vermoeden van) koolmonoxidevergifiting?

Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zorg er dan voor dat slachtoffers zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht moeten worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid! Bel de hulpdiensten om de juiste medische behandeling te geven. Ga als volgt te werk:

1. Waarschuw de huisgenoten

2. Zet ramen en deuren wijd open

3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit

4. Haal het slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem in de frisse lucht/Ga naar buiten

5. Bel 112 

 

Waarom heb ik een koolmonoxidemelder nodig?

Koolmonoxide wordt niet door één van onze zintuigen waargenomen en ook niet door een rookmelder gedetecteerd. Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder ook een CO-melder in huis te hebben die een alarm afgeeft, zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is.

Waar moet ik de koolmonoxidemelder installeren?

Plaats in ieder geval een melder in, of in de buurt van, elke kamer waarin een brandstof verbruikend toestel staat. Een koolmonoxidemelder is ook praktisch in de buurt van slaapkamer(s) of waar u het meeste tijd doorbrengt, zodat het alarm goed hoorbaar is en u tijdig wordt gewaarschuwd door het alarm voordat de concentratie koolmonoxide te hoog is.

De beste plaats voor een koolmonoxidemelder is minimaal 2 meter verwijderd van een mogelijk bron van onvolledige verbranding, bijv. CV-ketel, geiser, open haard, gasapparaten, e.d. om vals alarm te voorkomen. Plaats een koolmonoxidemelder voorts buiten bereik van kinderen en/of huidsdieren en minimaal 1,5 meter boven de vloer, zodat u het groene en rode lampje duidelijk kunt waarnemen. Vermijd plaatsen waar stofophoping kan plaatsvinden.

Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Hierdoor komt tegelijkertijd ook warmte vrij en stijgt warme lucht op en dus is een hoger gelegen plek een betere locatie. Houdt dus minimaal een hoogte van 1,5 meter aan. Voor exacte plaatsing verwijzen wij naar de montagehandleiding die door de fabrikant van de koolmonoxidemelders wordt meegeleverd.

Wat te doen als de koolmonoxidemelder afgaat?

Negeer het alarm niet!

Als het alarm een bepaald koolmonoxideniveau waarneemt gedurende een bepaalde tijd, zal het een alarmsignaal geven. Het is heel goed mogelijk dat u geen symptomen van CO-vergiftiging ondervindt als het alarm afgaat, maar dat betekent niet dat er geen CO aanwezig is in de lucht. Open de deuren en ramen om frisse lucht binnen te laten en verlaat de ruimte. Bel uw gas- of andere brandstofleverancier op hun (nood)nummer. Haal onmiddellijk medische hulp als er iemand symptomen vertoont van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn en misselijkheid) en vermeld dat het waarschijnlijk om koolmonoxidevergiftiging gaat. Gebruik verbrandingstoestellen niet eerder dan nadat deze gecontroleerd zijn door een erkende installateur/onderhoudsbedrijf.

Ik woon in een nieuwbouwhuis, heb ik dan ook te maken met koolmonoxide?

Ook in een nieuwbouwwoning kan men te maken krijgen met koolmonoxide. Ook bij een goed functionerende CV ketel met gesloten systeem, kunnen lage concentraties koolmonoxide vrij komen. Omdat juist nieuwbouwhuizen in de regel goed zijn geïsoleerd, kan het voorkomen dat er te hoge concentraties ontstaan als men de woning niet voldoende ventileert. Daarnaast kan de bron van de koolmonoxide ook bij de buren staan?! Via kruipruimtes/zolder kan de koolmonoxide zich verplaatsen naar een naastgelegen woning.

Waar moet ik op letten bij het kopen van koolmonoxidemelder?

Bij de aankoop van een koolmonoxidemelder is het van belang te controleren of de melder voldoet aan de Europese eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in een Europese norm EN 50291-1. De norm schrijft onder ander voor: het ontwerp en de wijze van fabricage, maar ook op welke wijze markeringen op de verpakking en op de melder moeten zijn aangebracht. Ook zijn er strikte voorschriften met betrekking tot de handleiding, montage en gebruikersinformatie met waarschuwingen. Op de verpakking moet dus een verwijzing staan naar deze EN 50291-1.

Er zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar met een certificaat op basis van de norm NEN-EN 50291-1. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Het geeft echter wel zekerheid of u een goed product in handen hebt. Als er geen verwijzing naar de norm op de verpakking staat dan is onduidelijk of het product is getest op basis van de EN 50291 en is aanschaf te ontraden. Op deze website treft u alleen koolmonoxidemelders aan die voorzien zijn van een certificaat gebaseerd op de EN 50291.

De koolmonoxidemelders verkrijgbaar op de Nederlandse markt maken gebruik van diverse Europese testinstituten. Voorbeelden zijn BSI-KiteMark, LPCB (UK) Bosec (BE), NF (FR), VDS (D). Hoe is dit snel te controleren? Op de verpakking, maar ook op de koolmonoxidemelder zelf dient verwezen te worden naar de EN 50291 met daaronder meestal een nummer, zoals bijvoorbeeld: BS EN 50291-1. Licence No: KM.......Het makkelijkste is natuurlijk om via deze site na te gaan welke melder u wilt hebben en waar deze te koop is.

De NVWA waarschuwt voor niet (goed) werkende koolmonoxidemelders. Hoe zit dat?

De koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben, mogen niet meer worden verkocht, zo meldt de NVWA. De NVWA ziet daarop ook toe. Twee producenten moeten een publiekswaarschuwing uitdoen om consumenten die hun product al hebben gekocht, te waarschuwen. Voor zover ons bekend betreft dit geen van de melders die wij op onze site hebben staan.

Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving van de NVWA onderzocht of de op onze site vermelde melders door de NVWA zijn aangeschreven. Het is van belang dat u als consument kunt vertrouwen op veiligheidsproducten. Wij hebben dan ook uit voorzorg de type melders van bedrijven waarvan wij nog geen reactie hebben ontvangen van de site verwijderd. Dit wil niet zeggen dat deze producten niet voldoen aan de eisen en geen correcte werking hebben. Na ontvangst van een positieve reactie dat zij niet door de NVWA zijn aangeschreven, zullen melders weer aan de site worden toegevoegd.
De melders die staan vermeld op de site www.veiligeproducten.nl voldoen derhalve aan de eisen.

Zijn de op deze site genoemde koolmonoxidemelders wel veilig?

De NVWA berichtte in juli 2015 dat veel koolmonoxidemelders niet voldoen aan de eisen. Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving van de NVWA onderzocht of de op onze site vermelde melders door de NVWA zijn aangeschreven. Het is van belang dat u als consument kunt vertrouwen op veiligheidsproducten. Wij hebben dan ook uit voorzorg de type melders van bedrijven waarvan wij nog geen reactie hebben ontvangen van de site verwijderd. Dit wil niet zeggen dat deze producten niet voldoen aan de eisen en geen correcte werking hebben. Na ontvangst van een positieve reactie dat zij niet door de NVWA zijn aangeschreven, zullen melders weer aan de site worden toegevoegd.
De melders die staan vermeld op de site www.veiligeproducten.nl voldoen derhalve aan de eisen.