Wat is veilig wonen?

De sleutel naar optimale (brand)veiligheid ligt in een combinatie van maatregelen en gedrag. Met de juiste maatregelen en door logisch nadenken, kunt u uw huis goed brand- en inbraakveilig maken. Zonder blusmiddelen zal een kleine brand snel een grote brand worden. Onderzoek leert dat brandbestrijdingsmiddelen in de meeste gevallen een beginnende brand succesvol blust/dooft, zodat de schade beperkt blijft. Dus wees goed voorbereid! Dat geldt ook voor maatregelen tegen inbraak, beveilig uw woning zelf en adequaat. Er zijn genoeg preventie- en blusmiddelen die in ieder huis of appartement nuttig zijn en niet mogen ontbreken.

Een overzicht van veilige producten

VEBON-NOVB heeft gecontroleerd of de producten vermeld op deze site aan relevante kwaliteitscriteria voldoen en aantoonbaar zijn onderzocht en getest door een onafhankelijke instantie. Nieuwe producten worden, mits voorzien van certificaten en testrapporten, uiteraard aan het overzicht op deze site toegevoegd. Deze site wordt continue aangevuld en is dus aan wijziging onderhevig.


De koolmonoxidemelders op deze site zijn uiteraard getest en gecertificeerd op basis van de Europese norm NEN-EN 50291. De gebruiksaanwijziging voldoet aan de Europese norm NEN-EN 50292 die voorschriften bevat hoe en waar de melder op te hangen en wat te doen als het alarm gaat.


Via het menu wordt duidelijk welke veiligheidsproducten van belang zijn én veilig gebruikt kunnen worden in en om de woning. Dit betreft vooralsnog alleen rookmelders en koolmonoxidemelders (CO-melders). 

TV-programma RADAR over chronische koolmonoxidevergiftiging

12 maart 2018

​​Bij koolmonoxidevergiftiging denk je misschien aan ernstige incidenten waarbij mensen in het ziekenhuis terecht komen, of zelfs overlijden. Maar ook door langdurige blootstelling aan lagere concentraties koolmonoxide, waar de koolmonoxidemelder niet op alarmeert, kunnen gezondheidsklachten optreden. 

Wat kun je doen om toch vroegtijdig een mogelijke bron van koolmonoxide in je huis vast te stellen? En wordt er genoeg gedaan om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen? Directeur Erwin Schoemaker van VEBON-NOVB zit aan tafel en gaat in op deze vragen.


Bekijk het fragment uit de uitzending van 12 maart


Na de uitzending beantwoordde Erwin Schoemaker, directeur VEBON-NOVB, kijkersvragen in de livestream van RADAR.

Oudere berichtgeving

NVWA: helft onderzochte koolmonoxidemelders onveilig

31 mei 2017

In 2016 onderzocht de NVWA 29 koolmonoxidemelders. Vandaag komt de NVWA met de conclusies van dit onderzoek naar buiten.

Ruim de helft van de 29 door de NVWA onderzochte koolmonoxidemelders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte koolmonoxidemelders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide. 6 van de onderzochte melders geven geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is. Bij 4 van de onderzochte melders stopte het alarm niet binnen een bepaalde tijd wanneer schone lucht werd aangevoerd. Bij 13 melders voldeden de opschriften op de koolmonoxidemelder niet aan de eisen en bij 5 CO-melders was de inhoud van de meegeleverde gebruiksaanwijzing niet volledig.


De NVWA geeft een overzicht met foto's van de onderzochte melders op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen. Veiligeproducten.nl houdt al langer een lijst bij van veilige koolmonoxidemelders. De Consumenten kunnen ook op deze lijst nagaan of door hen aangeschafte en geïnstalleerde melders veilig zijn.

Aanleiding

In het voorjaar van 2016 bemonsterde de NVWA 29 verschillende CO-melders met een batterijvoeding. De NVWA onderzocht de CO-melders op een juiste werking en toetste de instructies, opschriften en gebruiksaanwijzing aan de gestelde eisen. De monsters waren gekocht bij bouwmarkten (21) en via internet (8). Dit waren nagenoeg alle CO-melders die op dat moment op de Nederlandse markt beschikbaar waren. De geteste CO-melders konden koolmonoxide ontdekken, soms ook in combinatie met rook.

Aanleiding voor het NVWA-onderzoek waren meldingen en signalen van onveilige CO-melders van consumenten en een eerder onderzoek van Prosafe (een samenwerkingsverband van verschillende Europese toezichthouders) naar verschillende CO-meters in heel Europa. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 4 CO-melders op de Nederlandse markt onvoldoende bescherming boden tegen een koolmonoxidevergiftiging en niet voldeden aan de veiligheidseisen. Reden genoeg voor de NVWA om de CO-melders op de Nederlandse markt aan een uitgebreider onderzoek te onderwerpen.

Veiligheidswaarschuwing:  CO-melder CO-STOP werkt niet goed

18 mei 2017


Leverancier Elbes waarschuwt dat sommige koolmonoxidemelders van het type Elbes CO-STOP niet voldoende werken. Volgens de leverancier bestaat het risico dat de melder niet tijdig alarm slaat waardoor een gevaar voor koolmonoxidevergiftiging ontstaat.

De waarschuwing geldt voor de koolmonoxidemelders die verkocht zijn in de periode van 2014 tot en met 2016. Op de website van de fabrikant is een lijst te vinden met de serienummers waar de waarschuwing voor geldt. Het serienummer is te vinden op de achterzijde van de koolmonoxidemelder. Daarnaast zijn de melders te herkennen aan de voorkant. Het CO-STOP logo staat in de linkerbovenhoek. De koolmonoxidemelders zijn zowel door installatiebedrijven, als ook online verkocht. Klanten die in het bezit zijn van een melder worden verzocht om deze te vervangen.

Meer informatie: CO-STOP.nl


Veiligheidswaarschuwing voor ABUS koolmonoxidemelder

17 maart 2017


Producent ABUS haalt een koolmonoxidemelder terug. De melder van het type COWM300, kan na langere blootstelling aan een hoge luchtvochtigheid slechter gaan functioneren.

De melders hebben de productiedatum april 2015. U kunt eenvoudig nagaan of uw apparaat uit deze charge komt door aan de achterzijde te kijken naar het nummer op de sticker. Apparaten met de markering ‘F4’ na de drie hekjes kunnen door het probleem betroffen zijn.  Als uw melder tot deze charge behoort kunt u de melder kostelooos omruilen. Zie voor meer informatie de website van ABUS.

Veiligheidswaarschuwing J&S Supply koolmonoxidemelders One & Safe

7 maart 2017

Er is geconstateerd dat koolmonoxidemelder One van het merk J&S Supply met EAN nummer: 8718781066840 een fabricagefout vertoont. De melder is tussen 16-12-2014 en 07-05-2016 verkocht via de websites koolmonoxidemelder.com en tech66.nl. De melder meet de concentratie van de koolmonoxide die in een ruimte aanwezig is niet goed. Hierdoor gaat het alarm niet af wanneer dit wel zou moeten gebeuren en bestaat het gevaar van een koolmonoxidevergiftiging.

Eerder was al geconstateerd dat enkele koolmonoxidemelders Safe van het merk J&S Supply met het EAN nummer: 8718781066857 een fabricagefout vertonen. Ook deze melders zijn verkocht in de periode tussen 16-12-2014 en 07-05-2016 op koolmonoxidemelder.com en tech66.nl. De melders meten de concentratie van de koolmonoxide die aanwezig is in een ruimte niet juist. Hierdoor gaat het alarm niet af wanneer dit wel zou moeten gebeuren en bestaat het gevaar van een koolmonoxidevergiftiging!

  • Controleer of je een van deze types koolmonoxidemelders in huis hebt hangen.
  • Meld je bij J&S Supply als je zo'n koolmonoxidemelder hebt. Neem ook bij twijfel contact op met klantenservice van J&S Supply op telefoonnummer 020 468 40 55.
  • Vervang het apparaat.

Smartwares waarschuwt voor ondeugdelijke CO-melders

24 februari 2017

Smartwares waarschuwt dat de CO-melders van het merk Elro, model RM335 en Smartwares, model RM336 niet voldoende betrouwbaar zijn.

Er bestaat een mogelijkheid dat deze CO-melders niet tijdig alarm slaan bij dodelijke hoeveelheden koolmonoxide, waardoor het gevaar dreigt van een koolmonoxidevergiftiging. Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen zelfs tot bewusteloosheid of de dood.
Het modelnummer is op de achterkant van de CO-melders te vinden. De RM335 is sowieso niet goed, terwijl het bij de RM336 gaat om modellen met de PO-nummers: 4500176485, 4500176266, 4500176582, 4500176795 en 4500177292.
Klanten krijgen van Smartwares kosteloos een nieuwe CO-melder van het type RM370/FA370 met digitaal scherm.

NVWA waarschuwt voor gevaarlijke koolmonoxidemelders 'Pentagon' en 'Blaupunkt' 

9 december 2016

Index Holland roept alle koolmonoxidemelders van het type EAP21AC terug.
Een ander, vergelijkbaar type (EAP21H) van dezelfde fabrikant sloeg namelijk bij een dodelijke concentratie koolmonoxide geen alarm bij laboratoriumtesten. De sensor van deze koolmonoixdemelder heeft een maximale levensduur (5 jaar). Deze informatie ontbreekt op de melder en op de verpakking.

Het apparaat kan worden ingeleverd bij het gemeentelijk afvaldepot. Op de website van Index Holland kunnen klanten via een formulier hun aankoopbedrag terugvragen.

Uit een test van de Consumentenbond blijkt ook dat de koolmonoxidemelder JLP-01 van het merk Pentagon niet altijd werkt. Meer informatie daarover vindt u hier: https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/koolmonoxidemelder-pentagon-faalt-in-test.

Tegelijkertijd meldt de NVWA dat ook Sissoo Technologies heeft geconstateerd dat de koolmonoxidemelders van het merk Blaupunkt, model CO-S1 een fabricagefout vertonen. Een fout in de sensor wordt niet gedetecteerd en bij een lage batterijspanning werkt de melder niet correct. Hierdoor is het mogelijk dat er bij een gevaarlijke concentratie koolmonoxide geen alarm wordt gegeven en er alsnog het gevaar dreigt van een koolmonoxidevergiftiging.

Koolmonoxide ontstaat meestal door een kapot gastoestel, zoals een geiser of gaskachel, of slechte ventilatie. Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in sommige gevallen tot bewusteloosheid of de dood.

Weinig huishoudens beschikken over koolmonoxidemelder

27 september 2016


Uit onderzoek van de Consumentenbond onder duizenden consumenten blijkt dat amper één op de drie huishoudens een koolmonoxidemelder heeft. Een gevaarlijke situatie, aangezien het dodelijke gas in ieder huis kan (voor)komen.

Consumenten kunnen zich tegen koolmonoxide beschermen door CO-melders in huis te hangen die afgaan bij een te hoog koolmonoxidegehalte in de lucht. Maar dan moeten ze het wel goed doen. De Consumentenbond testte 19 goed verkrijgbare melders. Daaruit kwamen 3 afraders naar voren:

  • De Carbon Monoxide Safe van J&S Supply deed in de test helemaal niets.
  • De JLP-01 van het merk Pentagon hield er binnen 3 maanden mee op.
  • De BCN 1221 van Brennenstuhl gaf soms vals alarm, waardoor consumenten geneigd zijn hem uit te schakelen, zonder verder actie te ondernemen.

J&S en Pentagon hebben op aandringen van de Consumentenbond een terugroepactie georganiseerd. Consumenten die zo'n apparaat hebben, kunnen zich melden bij de winkel waar ze hem hebben gekocht en hun geld terugkrijgen. 

De overige CO-melders kwamen goed uit de test. Het hele onderzoek van de Consumentenbond is te lezen in de Consumentengids van oktober 2016 en in het dossier koolmonoxide op de site van de Consumentenbond.

Bron: Consumentenbond.nl


VEBON-NOVB is van mening dat de burger moet kunnen vertrouwen op veilige producten en plaatst al langer geschikte en betrouwbare koolmonoxidemelders op www.veiligeproducten.nl. De melders op deze site zijn allemaal getest en gecertificeerd op basis van de Europese norm NEN-EN 50291. De gebruiksaanwijzing voldoet aan de Europese norm NEN-EN 50292 die voorschriften bevat hoe en waar de melder op te hangen en wat te doen als het alarm gaat.


De test uitgevoerd door de Consumentenbond bevestigt nog eens dat de site veiligeproducten.nl de consument kan helpen bij de keuze voor een betrouwbaar veiligheidsproduct. De koolmonoxidemelders op veiligeproducten.nl komen allen als veilig uit de test. De site biedt niet alleen een overzicht van veilige koolmonoxidemelders, maar ook van rookmelders en blusmiddelen.

Update: NVWA voert weer onderzoek uit naar veiligheid melders

In de loop van 2016 voert de NVWA wederom een onderzoek uit naar de prestaties van koolmonoxidemelders. Op dit moment zijn zijn zij bezig met het ontwikkelen van de onderzoeksopzet.


De NVWA heeft overigens ook het voornemen de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van koolmonoxidemelders actief openbaar te maken per merk en type. Op deze pagina zult u altijd de meest recente ontwikkelen aantreffen.

Welke melders voldoen niet?

Een NVWA-rapport van augustus 2015 geeft aan dat 4 melders technisch niet voldoen en zijn teruggehaald uit de markt.
Welke melders zijn dat? De NVWA doet hier geen uitspraken over. VEBON-NOVB meent op basis van de hieronderstaande veiligheidswaarschuwingen te hebben achterhaald om welke melders het gaat:


König melder type SAS CA100 en type SEC CA10

Alecto melder type COA-22 

Elro melder type FA334


Verder geeft het NVWA-rapport aan dat bij enkele melders  bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies ontbreken. De melders op deze site zijn allemaal getest en gecertificeerd op basis van de Europese norm NEN-EN 50291. De gebruiksaanwijziging voldoet aan de Europese norm NEN-EN 50292 die voorschriften bevat hoe en waar de melder op te hangen en wat te doen als het alarm gaat. Dit testen is een vrijwillige keuze van de betreffende fabrikanten en mede gebaseerd op verantwoordelijkheidsbesef dat veiligheidsproducten goed moeten zijn.

VEBON-NOVB reageert op rapport Onderzoeksraad

18 november 2015

Koolmonoxideprobleem vele malen groter dan gedacht: overheid en burger aan zet

De omvang van het probleem met koolmonoxide is wel drie tot vijf keer zo groot als nu wordt gedacht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid toont aan dat circa 50% van alle ongevallen met koolmonoxide ontstaan door een cv-installatie, hoe modern en goed onderhouden ook. De kwaliteitslabels voor installatie en onderhoud van cv-installaties bieden geen garantie tegen koolmonoxidevergiftiging. Ook sommige koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. Lees meer

Onderzoeksraad: koolmonoxideprobleem groter dan gedacht

18 november 2015

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het vandaag gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos. Lees meer