Welke eisen gelden er?

Welke eisen gelden er voor rookmelders?

Rookmelders moeten wettelijk verplicht voldoen aan de EN 14604 (technische norm) en zijn voorzien van CE-markering. Verder moet voor iedere rookmelder een zogenaamde prestatieverklaring beschikbaar zijn. Deze wordt of met de rookmelder meegeleverd of er is een verwijzing gemaakt naar de website van de fabrikant waar deze prestatieverklaring is te vinden.

Verder geldt in veel gevallen ook nog de NEN 2555. In deze norm staat omschreven op welke plekken een rookmelder moet hangen. De NEN 2555 is ook voorgeschreven in het Bouwbesluit 2012 dat van toepassing is op ondere andere woonhuizen.

Welke eisen gelden er voor koolmonoxidemelders?

Bij de aankoop van een koolmonoxidemelder is het van belang te controleren of de melder voldoet aan de Europese eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in een Europese norm EN 50291-1. De norm schrijft onder ander voor: het ontwerp en de wijze van fabricage, maar ook op welke wijze markeringen op de verpakking en op de melder moeten zijn aangebracht. Ook zijn er strikte voorschriften met betrekking tot de handleiding, montage en gebruikersinformatie met waarschuwingen. Op de verpakking moet dus een verwijzing staan naar deze EN 50291-1.

Er zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar met een certificaat op basis van de norm EN 50291-1. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Het geeft echter wel zekerheid of u een goed product in handen hebt. Als er geen verwijzing naar de norm op de verpakking staat dan is onduidelijk of het product is getest op basis van de EN 50291 en is aanschaf te ontraden. Op deze website treft u alleen koolmonoxidemelders aan die voorzien zijn van een certificaat gebaseerd op de EN 50291.

De koolmonoxidemelders verkrijgbaar op de Nederlandse markt maken gebruik van diverse Europese testinstituten. Voorbeelden zijn BSI-KiteMark, LPCB (UK), Bosec (BE), NF (FR), VDS (D). Hoe is dit snel te controleren? Op de verpakking, maar ook op de koolmonoxidemelder zelf dient verwezen te worden naar de EN 50291 met daaronder meestal een nummer, zoals bijvoorbeeld: BS EN 50291-1. Licence No: KM.......Het makkelijkste is natuurlijk om via deze site na te gaan welke melder u wilt hebben en waar deze te koop is.