Mede met het oog op de rookmelderverplichting die per juli 2022 in werking treedt, is het thema voor de Brandpreventieweken wederom ‘Rookmelders redden levens’. Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat tegen die tijd – en het liefst natuurlijk eerder! – elke woning in Nederland voorzien is van voldoende, hoorbare en juist geplaatste rookmelders.

Help jij ook mee met het verhogen van het aantal juist geplaatste rookmelders op elke verdieping? Kijk op www.rookmelders.nl

Bron: Netwerk Nationale Brandpreventieweken


7 juni 2021

Hilda Raasing van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en Brandweer Nederland vertelt over de actuele ontwikkelingen in rookmelding en de plannen van de brandweer.

Bij een brand is de rook doorgaans een groter gevaar voor de mensen die aanwezig zijn in een gebouw dan het vuur. De meeste slachtoffers bij woningbranden vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je rook niet – en rook is schadelijke verontreinigde lucht die bovendien het vluchten bij een brand bemoeilijkt.

Rookmelders redden levens, benadrukt Brandweer Nederland dan ook al jarenlang in de voorlichting aan consumenten over brandveilig leven. Zorg dat er goed werkende rookmelders in je huis hangen, tenminste in de vluchtwegen, zo is het advies.

Hilda Raasing, algemeen directeur en regionaal commandant bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en portefeuillehouder Brandveilig Leven van Brandweer Nederland: “In juli 2022 worden rookmelders verplicht in de bestaande bouw. Dat is voor de brandweer een belangrijke reden om extra aandacht te vragen voor het vraagstuk rookmelding. Al onze communicatie-uitingen en acties zijn er inmiddels op gericht om consumenten te informeren over het grote belang en het praktische gebruik van goed werkende rookmelders in huis.”

Veel te doen

Uit onderzoek van de Brandweeracademie uit 2015 blijkt dat in 70 procent van alle woningen in Nederland een rookmelder aanwezig is. Maar slechts in 35 procent van de gevallen werkt de rookmelder ook daadwerkelijk én hangt het apparaat op de juiste plaats, namelijk in de ruimtes waar je doorheen moet als je moet vluchten voor brand. Brandweer Nederland ziet de verkoop van rookmelders bij bouwmarkten en online winkels significant stijgen rond campagnes zoals de Nationale Brandpreventieweken, die traditiegetrouw in oktober plaatsvinden. Recente cijfers over de (correcte) toepassing van de apparatuur in woningen ontbreken.

Er is de komende jaren in ieder geval nog veel te doen, zegt Raasing. “Soms hebben mensen wel een rookmelder gekocht, maar nooit geïnstalleerd. Of een rookmelder is ooit opgehangen, maar daarna niet meer gecontroleerd – en dan zijn de batterijen leeg. Reden te meer voor ons om veel voorlichting te geven.” De brandweer trekt hiervoor samen op met partners zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Voorbij de wettelijke verplichting

Sinds 2003 stelt het Bouwbesluit rookmelders verplicht in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Inmiddels is er een wetswijziging aangekondigd om rookmelders ook voor bestaande bouw verplicht te stellen. De verplichting, die onderdeel is van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), geldt vanaf 1 juli 2022.

“Brandweer Nederland heeft jarenlang gepleit voor de aanpassing van het Bouwbesluit en we zijn dan ook ongelofelijk blij dat de verplichte rookmelders voor de bestaande bouw er in 2022 komen”, zegt Raasing. “Natuurlijk is het voor brandveilig leven niet voldoende om de toepassing van een rookmelder wettelijk te regelen. Zelfs als er straks in elke woning een werkende rookmelder is, dan zijn we er nog niet: er zijn allerlei maatregelen nodig voor een brandveilig leven, die goed aansluiten op het dagelijkse leven van specifieke risicogroepen. Bij fatale woningbranden zijn ouderen en verminderd zelfredzame mensen sterk oververtegenwoordigd. Hoe zorgen we dat ook deze kwetsbare groepen bij brand snel en veilig kunnen vluchten?”

Bewustwording en slimme technologie

Brandweer Nederland geeft veel aandacht aan publieksvoorlichting over rookmelders en veilig vluchten. In samenwerking met de 25 Veiligheidsregio’s vinden, ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse campagnes plaats rond het thema rookmelders. De Nationale Brandpreventieweken van Brandweer Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben dit najaar, net als in 2020, als motto: Rookmelders redden levens!

Naast een toenemende bewustwording van de risico’s van rook en de voordelen van rookmelders spelen ook de technologische ontwikkelingen een belangrijke rol, zegt Raasing. “Er zijn inmiddels bijvoorbeeld rookmelders die niet alleen een akoestisch signaal geven, maar ook een visueel alarm. Mensen met een auditieve beperking kunnen ook gebruik maken van rookmelders die zijn gecombineerd met trilmatten onder het hoofdkussen.”

Slimme rookmelders versturen automatisch een bericht naar een smartphone en tablet als er in huis rook, vuur of een grote temperatuurstijging is gemeten. De apparaten kunnen worden gecombineerd met slimme lampen, die bij rookdetectie gaan knipperen, en zorgen voor een automatische uitschakeling van elektrische apparaten in de buurt. “De ontwikkelingen rond het Internet of Things gaan razendsnel en gaan zeker helpen om rookmelding effectiever te maken. Wij adviseren sowieso om rookmelders te plaatsen in alle vluchtwegen en op alle plekken waar brand kan ontstaan – en vervolgens draadloos onderling te koppelen. De koppeling kan binnen de woning plaatsvinden, bijvoorbeeld in gebouwen met meerdere verdiepingen. Daarnaast zijn er dankzij apps en andere innovatieve systemen ook koppelingen mogelijk met bijvoorbeeld buren en familieleden. Dat heeft echt een meerwaarde voor verminderd zelfredzame mensen voor wie vluchten moeilijker is.”

Volgens de concept-wijziging van het Bbl is er straks een rookmelder op elke verdieping van een woning noodzakelijk, maar is het niet verplicht om deze te koppelen. De wet stelt ook geen eisen aan het geluidsdrukniveau in de verblijfruimtes. Raasing: “Een goed werkende rookmelder op elke verdieping betekent wat ons betreft dat de rookdetectie voor alle vluchtwegen in de basis is geregeld. Natuurlijk is het geluidsniveau ook belangrijk. Kinderen en ouderen kunnen geluiden van een bepaalde frequentie moeilijker horen. Alternatieven zoals visuele alarmen en trilmatten kunnen dan een uitkomst zijn.”

Slimme oplossingen voor de toekomst

Brandweer Nederland geeft de komende periode een hoge prioriteit aan de voortzetting van de publieksvoorlichting. De Brandweeracademie voert een nieuw onderzoek uit naar rookverspreiding in woongebouwen; de lessen daaruit worden meegenomen in de communicatie. “Uiteindelijk gaat het om bewustwording over de risico’s en gevaren van brand en over de mogelijkheden om snel en veilig te vluchten. Het juiste gebruik van rookmelders is daarvan een belangrijk onderdeel. We willen nu echt inzetten op gedragsverandering, zodat mensen daadwerkelijk goedwerkende rookmelders ophangen op de juiste plaatsen in hun woning. De voorlichting gaat het hele jaar door, in alle veiligheidsregio’s en is gericht op verschillende doelgroepen – van scholieren tot ouderen.” Omdat de traditionele voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en in verzorgingstehuizen als gevolg van de corona-pandemie niet altijd mogelijk zijn, wordt er steeds meer ingezet op online campagnes.

Brandweer Nederland bundelt daarbij de kennis met andere partijen zoals verzekeraars, gemeenten en ouderenbonden. “We hebben ook veel contacten met woningcorporaties, die met een voorraad van meer dan twee miljoen woningen een belangrijke partner voor ons zijn. In drie veiligheidsregio’s wordt momenteel een online lesmodule ontwikkeld om medewerkers van corporaties te informeren over brandveiligheidsmaatregelen, waaronder rookmelders.” Het programma wordt later in het jaar landelijk verspreid.

Voor de toekomst ziet de brandweer nog veel potentie als het gaat om nieuwe technologische oplossingen voor rookmelding. “Goede apparaten zijn, net als bij koolmonoxidemelders, natuurlijk essentieel. Ook de montage en het onderhoud door vakkundige en erkende installateurs spelen daarbij een rol. De bewustwording en vooral het gedrag dat veilig leven ook brandveilig leven zou moeten zijn – daar moeten we allemaal aan blijven werken.”

Bron: Brandveilig.com


In juli 2022 worden rookmelders verplicht! Het is daarom belangrijk dat je genoeg rookmelders in je woning hebt hangen. Weet jij of je er al voldoende hebt? Door middel van deze adviestool kom je er precies achter hoeveel rookmelders jij in je woning nodig hebt!  http://rookmelders.nl/adviestool.

Benieuwd welke rookmelders veilig zijn? Kijk bij het overzicht van veilige producten.


Heeft u de filmpjes over rookmelders al voorbij zien komen op onze social media?


Wist u dat rookmelders erg belangrijk zijn en levens kunnen redden? Er bestaan nog veel misverstanden over rookmelders, maar wist u bijvoorbeeld dat… 
• Je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen rook
• Je een rookmelder binnen 1 minuut kan plaatsen
• Er naast normale rookmelders ook slimme rookmelders zijn
• Rookmelders niet zomaar afgaan als je een sigaret rookt.
• Je rookmelders hebt met een ingebouwde batterij die 10 jaar meegaat. Deze hoeven dus niet elk jaar vervangen te worden! Mocht u nog twijfelen of vragen hebben, laat het ons weten door een mail te sturen aan: info@federatieveilignederland.nl. Samen zorgen wij voor een brandveiliger Nederland.


Wist je dat je maar drie minuten hebt om te vluchten wanneer er brand uitbreekt? Het is daarom van het grootste belang dat jouw rookmelders op de juiste plaats hangen. 

Wij adviseren om in ieder geval op elke verdieping een rookmelder in de vluchtweg te plaatsen. Bekijk een overzicht van veilige rookmelders op veiligeproducten.nl.


Waar kun je rookmelders het beste plaatsen?

  • Op iedere verdieping in de vluchtroute (meestal de hal en de overloop).
  • Je bent veiliger als je ze ook in de slaapkamers en woonkamer plaatst!
  • Wil je het aller veiligst zijn? Plaats ze dan in alle ruimten waar brand kan ontstaan

Al ruim 70% van de Nederlandse huishoudens heeft minstens één rookmelder in huis! Dit is goed nieuws, maar hoe weet je nu of deze ook echt werkt? Uit onderzoek blijkt dat steeds meer huishoudens een werkende rookmelder hebben. Jij ook? Een goed werkende rookmelder is belangrijk omdat dit de enige manier is waarop je op tijd wordt gewaarschuwd bij een brand. Je merkt het namelijk niet altijd wanneer er brand is. Wanneer jij ligt te slapen, ruik je niets en word je dus ook niet wakker van een brand.
Zorg er dus voor dat jouw rookmelders goed werken. Dit doe je door de melders maandelijks te testen door op de test-knop te drukken. Ook het maandelijks schoonmaken van de rookmelder is een fluitje van een cent: je kunt de rookmelder gewoon uitzuigen met je stofzuiger!


Heb jij al rookmelders in huis? Ja? Super! Hierdoor heb jij meer tijd om te vluchten wanneer er brand uitbreekt.
Nog geen rookmelder in huis? Geen probleem, deze bestel je gemakkelijk hier: https://brandwondenstichting.nl/webwinkel/7 oktober 2020

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2019 ontvingen verzekeraars 64.427 claims tegen 80.979 in 2018. Rookmelders kunnen een rol spelen in een verdere daling van het aantal claims. Omdat een rookmelder huisbewoners vroegtijdig waarschuwt voor brand kunnen dodelijke slachtoffers, brandwonden en ernstige brandschade worden voorkomen.

In 2019 vielen 22 dodelijke slachtoffers bij fatale woningbranden tegen 33 in 2018, zo blijkt uit cijfers van de Brandweeracademie. De materiële schadelast voor verzekeraars bedraagt ruim 220 miljoen euro in 2019 en is weinig veranderd ten opzichte van 2018. Wel is de gemiddelde schade per brandclaim toegenomen van 2.764 euro in 2018 tot 3.440 euro in 2019. Zoals gebruikelijk ontstonden de meeste woningbranden rond de jaarwisseling. In de provincies Overijssel en Limburg registreerden verzekeraars in 2019 relatief de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 11,2 branden per 1000 huishoudens, gevolgd door de provincies Noord-Brabant (10,3), Gelderland (9,1) en Drenthe (9,1). Belangrijke oorzaken van woningbranden in 2019 waren menselijk handelen, een defect of slecht werkend apparaat en kortsluiting.

Gewonden door brand voorkomen
Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting: “In de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam, waar de meest ernstige brandwondenslachtoffers worden opgenomen, is een derde van het aantal patiënten slachtoffer van vuur en vlammen. Bovendien gebeurt twee derde van de ernstige brandwondenongevallen in en om de woning. Wij willen slachtoffers van brand voorkomen. Vroege ontdekking van een brand, doordat de rookmelder afgaat, is daarbij van het allergrootste belang.”

Rookmelders essentieel
Hilda Raasing, portefeuillehouder Brandveilig leven van Brandweer Nederland: “Het is zorgwekkend dat 70 procent van de huishoudens wel een rookmelder heeft, maar dat deze in maar 35 procent van de gevallen werkt én op de juiste plaats hangt. Daarom voeren we in oktober actief campagne, om mensen aan te zetten rookmelders op te hangen, ze goed te onderhouden en te vervangen als dat nodig is. Want goed geplaatste en werkende rookmelders redden levens!”.

Brandschade voorkomen
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Snel handelen bij brand is erg belangrijk. Goede rookmelders in het hele huis alarmeren je snel. Zo kan je vlug zelf actie ondernemen om de brand in de kiem te smoren. Daarmee kun je ook brandschade aan je huis en eigendommen beperken, of zelfs voorkomen”.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars is een interactieve presentatie van de bovenstaande cijfers te vinden.


 Rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk 

Vanaf juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder op iedere verdieping in de woning te plaatsen. Uit recent onderzoek is gebleken dat rookmelders in 75% van de gevallen niet goed geplaatst worden. Tevens beschikken er nog altijd woningen niet of nauwelijks over voldoende rookmelders. Wanneer je over gaat tot de aanschaf van een of meer rookmelders raden wij aan te kiezen voor rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk. 

Wat is het Q-kwaliteitskeurmerk? 

Het Q-merk is een nieuw kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders. Het Q-merk is een keurmerk voor hoogwaardige rookmelders en garandeert een levensduur van 10 jaar, minder vals alarm en een hoge weerstand tegen invloeden van buitenaf. Rookmelders met een Q-kwaliteitskeurmerk hebben extra tests ondergaan waardoor de kwaliteit van rookmelders met dit Q keurmerk gewaarborgd wordt. Alle rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk hebben een standaard ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar. Met deze rookmelders hoef je dus nooit meer de batterij te vervangen en voorkom je dus dat je rookmelder niet meer werkt zonder dat je het door hebt. 

Alle veilige producten 

Op deze site veiligeproducten.nl hebben wij alle veilige rookmelders geplaatst. In de loop van 2021 zullen wij het Q-merk gaan voeren en dat wordt het overzicht aangepast met rookmelders die voorzien zijn van het Q-merk. het Q-merk ziet alleen op batterijgevoede melders. De keuze voor een 230V-melders blijft uiteraard ook mogelijk. Het Q-merk is daar echter niet voor bedoeld.

Blijf rookmelders testen & onderhouden 

Rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk garanderen een hoogwaardige kwaliteit. Dat wil niet zeggen dat de rookmelders geen onderhoud vereisen. Zorg dat rookmelders iedere maand getest worden en maak ze iedere zes maanden schoon.


In alle woningen moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Sinds 2003 geldt die verplichting al voor nieuwbouwwoningen, maar per 2022 wordt die verplichting uitgebreid: ook alle etages van bestaande woningen moeten een rookmelder krijgen.

De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. ‘Rookmelders redden dus levens’.

Lange invoeringstermijn

Om de verplichting in te voeren, moet het Bouwbesluit worden aangepast. De wijziging gaat daarom pas in op 1 juli 2022: op die manier krijgen huiseigenaren de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden.


Normaal gesproken zou hij op het tijdstip van de brand al meerdere uren liggen te slapen. Deze avond gaat de bewoner van een appartement voor één keer wat later naar bed. Hij ligt nog maar net, of hij ruikt een brandlucht en gaat op onderzoek uit.

Bij het openen van de slaapkamerdeur ziet hij veel rook langs de deur van de CV-ruimte komen. Als hij de deur van de CV-ruimte opent komen er vlammen uit die ruimte. De CV-installatie heeft vlam gevat en kunststof onderdelen en de ombouw van de installatie zijn in brand geraakt; gevolgd door een kunstkerstboom die in deze ruimte was opgeslagen. Door het openen van de deur ontwikkelt de brand zich verder in de woning.

Rookmelder in de verpakking

In paniek vlucht de bewoner het balkon op aan de andere kant van zijn appartement, waarbij hij langs de voordeur loopt. Op het balkon belt hij niet de hulpdiensten maar zijn ouders, die hem instrueren om de woning te verlaten. Maar hiervoor moet hij weer naar binnen, waar het inmiddels vol staat met rook. Uiteindelijk brengt de bewoner de nacht door in het ziekenhuis vanwege rookinhalatie.

Er was een rookmelder aanwezig in de woning, maar die lag nog in de verpakking op de kast.

Bron: Brandweer Nederland


7 maart 2020

In een woning aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal is zaterdagavond rond 22.00 uur een dode man gevonden, meldt de politie op Twitter. Hij kwam om het leven door de sterke rookontwikkeling die ontstond na een kleine brand, zo bleek uit onderzoek. 

De hulpdiensten arriveerden rond 21.45 uur na een melding van een mogelijke brand. Eenmaal daar  was de brand al gedoofd. In de woning werd daarna het slachtoffer gevonden. Uit onderzoek bleek dat de zitbank in brand had gestaan. 

Bron: BN De Stem


8 maart 2020

Woensdag 4 maart moest de brandweer in Volendam uitrukken. In een schuur was door oververhitting een wasdroger in brand gevlogen.

Meteen werd de brandweer gealarmeerd. Door de bewoners werd kordaat opgetreden. De stekker van de wasdroger werd uit het stopcontact gehaald en emmers water werden uit de vijver geschept om het vuur te blussen in de berging die vol met rook stond. Al snel arriveerde de brandweer ter plaatse. De nog smeulende wasdroger werd door de brandweermannen uit de schuur getild en op het grasveld geplaatst. Met enkele emmers water werd het vuur geblust. Al snel kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden.

Bron: Nieuw-Volendam.nl