Nieuwsarchief blusdekens

NVWA controleert etikettering blusdekens

NVWA mededelingen consumentenartikelen | 31 oktober 2014

De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) controleert de komende maanden of de etikettering van blusdekens is aangepast. De NVWA heeft met bedrijven de dwingende afspraak gemaakt dat de tekst ‘niet geschikt voor olie- en vetbranden’ op de blusdekens wordt geplakt, omdat uit onderzoek blijkt dat de in Nederland verkrijgbare blusdekens niet geschikt zijn om een vlam-in-de-pan te doven. Op de etiketten van nieuw geproduceerde dekens moet deze waarschuwing vast worden aangebracht. De branche heeft consumenten inmiddels via een informatiecampagne geïnformeerd.

Eind 2013 deed de NVWA een kleine steekproef, waaruit bleek dat in Nederland verkrijgbare blusdekens niet voldeden. Vanwege die resultaten, werd een groter onderzoek uitgevoerd. Tijdens dat onderzoek vatten 16 van de 22 geteste blusdekens zelf vlam. Bij 6 andere blusdekens laaide de brand opnieuw op toen de deken na 17 minuten van de pan werd gehaald.

Bron: www.nvwa.nl/actueel

NVWA: ‘Blusdekens niet geschikt voor frituurbranden’

NVWA veiligheidwaarschuwingen (non-food) | 31 oktober 2014

Uit nader onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat blusdekens niet geschikt zijn om het huidige type frituurbranden te kunnen doven. Frituurbranden kunnen ontstaan bij het bakken van oliebollen, friet, kroketten, loempia’s, etc. In sommige gevallen kan een blusdeken bij het blussen van een frituurbrand zelf vlam vatten. In andere gevallen kan de frituur na het blussen weer tot ontbranding komen. Gebruik daarom geen blusdeken voor frituurbranden. Blusdekens zijn prima bruikbaar voor kleine beginnende branden en voor het doven van een in brand geraakte persoon. Voor het veilig blussen van een frituurbrand adviseren wij het gebruik van een vetblusser.

Zie ook Factsheet Blusdekens

Bron: www.nvwa.nl/actueel

Veiligheidswaarschuwing: gebruik geen blusdekens voor frituurbranden

Uit nader onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat blusdekens niet geschikt zijn om de huidige type frituurbranden te kunnen doven. VEBON adviseert consumenten daarom om frituurbranden bij voorkeur met een vetblusser te doven. Erwin Schoemaker, directeur VEBON, licht toe: ‘frituurbranden kunnen ontstaan bij het bakken van oliebollen, friet, kroketten, loempia’s, etc. Blus in ieder geval nooit met water, dat verergert de situatie.’

Voor kleine beginnende branden tot de grootte van een voetbal en voor het doven van een in brand geraakte persoon zijn blusdekens uitermate geschikt en prima bruikbaar.

VEBON-NOVB waarschuwt geen blusdekens te gebruiken voor frituurbranden!

Gebruik een vetblusser bij vlam in de frituurpan!
•Gebruik een vetblusser volgens de instructies die op de blusser staan
•Blijf bij het blussen op voldoende afstand (enkele meters) van de brandende pan
•Zet de warmtebron uit
•Doe de afzuigkap uit
•Laat de pan staan totdat deze is afgekoeld (ten minste een uur)

Wat zeker niet te doen!
•Blus brandende olie of vet nooit met water
•Pak geen brandende pan vast.
•Verplaats nooit een brandende pan. Het morsen van hete vloeistoffen geeft een groot risico op brandwonden en een groter wordende brand.

Is de brand groter dan het formaat van een voetbal, neem dan geen risico, zoek een veilig heenkomen voor u en andere aanwezigen en alarmeer de brandweer!

Voor vragen over uw blusdeken neem contact op met uw leverancier.

Blusdeken voorkomt erger 

11 oktober 2014

Door snel in actie te komen met een blusdeken heeft een bewoner van de Bosboomstraat in Haaksbergen voorkomen dat een woning in brand vloog. Een gordijn was in brand gevlogen door een brandende kaars. De bewoner doofde het vuur met de blusdeken nog voordat de brandweer ter plekke was. Brandweermannen hebben het gordijn naar buiten gehaald en nog nageblust. Twee bewoners zijn in de ambulance nog nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Bron: RTVOost

Conclusies nieuwe praktijktest NVWA

Oktober 2014

Blusdekens zijn volkomen onbetrouwbaar voor het blussen van frituurbranden
Grote verschillen met testresultaten van testhuizen
Verschillen in bluskwaliteit bij verschillende batches
Beroep op het voldoen aan de norm EN 1869 levert geen enkele zekerheid dat blusdeken veilig is

Nader onderzoek TNO en VEBON-NOVB naar BS 1869

23 mei 2014

TNO heeft op verzoek van VEBON als onafhankelijk instituut een bureau-evaluatie van de norm NEN-EN 1869 (1997) ‘Blusdekens’ uitgevoerd. Een conclusie is dat de norm een goede basis is, maar essentiële aanvullende eisen worden gemist. Via onderstaande link is het rapport te downloaden.
TNO Rapportage
Verder is vastgesteld dat de norm als het gaat om de testprocedure ruimte laat voor subjectieve handelingen tijdens de test en daarom niet altijd aansluit bij het gebruik van de blusdeken in de praktijk.

Besluit Wob-verzoek blusdekens

12 februari 2014

VEBON-NOVB heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om verstrekking van stukken inzake de door de NVWA geteste blusdekens. Het verzoek heeft onder meer betrekking op inzage van de merken en/of leveranciers van de blusdekens. Het verzoek is behandeld door het Ministerie van Economische Zaken en deels is aan het verzoek tegemoet gekomen. Dit betekent dat niet alle informatie waarom is verzocht openbaar wordt gemaakt. VEBON ontving wel de brief die is gestuurd naar de betreffende bedrijven (met onleesbaar gemaakte gegevens), maar het Ministerie geeft geen inzage op het niveau van merken en typen blusdekens. Omdat hiermee alsnog onvoldoende duidelijkheid wordt geboden, zal VEBON bezwaar maken tegen deze beslissing. 

De beslissing op het Wob-verzoek en openbaargemaakte documenten kunt u hier downloaden.

Beslistermijn Wob-verzoek VEBON inzake blusdekens verlengd

20 januari 2014

Niet alle blusdekens blussen olie- en vetbranden, zo meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in december 2013. De NVWA maakte niet bekend welke blusdekens wel of niet voldoen, waarop VEBON een Wob-verzoek indiende ten einde te achterhalen welke blusdekens door de NVWA getest zijn.  De beslistermijn is verlengd.  

De NVWAgeeft aan niet binnen de termijn van vier weken tot een besluit te kunnen komen en heeft de beslistermijn verlengd. Eind februari 2014 zal er meer bekend moeten zijn. 

In afwachting van het besluit roept VEBON de leveranciers nogmaals op duidelijkheid te verschaffen aan consumenten en blusdekens die niet geschikt zijn voor het blussen van vet- en frituurbranden uit de handel te halen. Consumenten die een dergelijke blusdeken in huis hebben moet een passende oplossing worden geboden. 

VEBON-NOVB: ‘Waarschuwing bij blussen van frituurbranden’

December 2013

Niet alle blusdekens blussen olie- en vetbranden, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA adviseert consumenten bij aanschaf van een blusdeken voor gebruik in de keuken dan ook goed op te letten of deze geschikt is voor het blussen van olie- of vetbranden. Raadpleeg hiervoor de verkoper, leverancier of fabrikant. 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft een behoorlijk aantal brandblusdekens met normnummer EN 1869 onderzocht op het doven van frituurbranden. Het onderzoeksresultaat laat zien dat de meerderheid van de dekens niet voldoet aan één of meer aspecten van die norm. Vermelding van de norm (BS EN 1869) op de blusdeken is derhalve geen garantie dat de deken geheel aan de norm voldoet en geschikt is voor het blussen van frituurbranden. 

VEBON onderschrijft de conclusie van de NVWA dat consumenten er van uit moeten kunnen gaan dat een blusdeken ook geschikt is voor het blussen van olie- en vetbranden. Blusdekens die dat niet kunnen zijn in principe geen veilige producten.

De NVWA heeft niet bekend gemaakt welke blusdekens niet voldoen. VEBON heeft begrepen dat de betreffende leveranciers wel zijn geïnformeerd door de NVWA. VEBON roept de leveranciers op om duidelijkheid te verschaffen aan consumenten en blusdekens die niet geschikt zijn voor het blussen van vet- en frituurbranden uit de handel te halen. Consumenten die een dergelijke blusdeken in huis hebben moet op korte termijn een passende oplossing worden geboden.

VEBON heeft inmiddels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gedaan ten einde te achterhalen welke blusdekens door de NVWA getest zijn.

VEBON roept consumenten die een blusdeken hebben en twijfelen aan de geschiktheid van de blusdeken deze niet te gebruiken en contact op te nemen met de leverancier ten einde hier uitsluitsel over te krijgen. 

NVWA: ‘Niet alle blusdekens blussen olie- en vetbranden’

December 2013

Bij het blussen van een olie- of vetbrand vatten 4 van de 12 onderzochteblusdekens vlam. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook laat de steekproef zien dat veel van de onderzochte blusdekens tekortkomingen hebben in de constructie en de gebruiksaanwijzingen.

De NVWA adviseert consumenten daarom bij aanschaf van een blusdeken voor gebruik in de keuken goed op te letten of deze geschikt is voor het blussen van olie- of vetbranden. Ga niet uitsluitend af op de vermelding op de verpakking, maar raadpleeg ook de verkoper, leverancier of fabrikant. Dit geldt ook voor mensen die al een blusdeken in huis hebben.

Gebruik bij twijfel de blusdeken niet in de keuken maar volg de adviezen van de Nederlandse Brandwonden Stichting: doof een vlam in de pan door een deksel (van je af) op de pan te doen. Een brandende pan optillen en bijvoorbeeld buiten zetten is levensgevaarlijk.

De NVWA heeft de branche inmiddels geïnformeerd en ziet erop toe dat de blusdekens verbeterd worden zodat ze wel aan de wettelijke eisen voldoen.