Door logisch na te denken, kunt u uw huis goed brand- & inbraakveilig maken.

De sleutel naar optimale (brand)veiligheid ligt in een combinatie van maatregelen en gedrag. Zonder blusmiddelen zal een kleine brand snel een grote brand worden. Onderzoek leert dat brandbestrijdingsmiddelen in de meeste gevallen een beginnende brand succesvol blust/dooft, zodat de schade beperkt blijft.
Dus wees goed voorbereid!

Feiten en cijfers

Aantal woningbranden

Veel mensen gaan er vanuit dat ze thuis nooit met de brand te maken zullen krijgen. Maar in 2018 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars 80.582 brandclaims. De kans op brand is dus reëel en bovendien zijn de gevolgen zeer groot als een brand zich voordoet. U kunt de nodige maatregelen nemen om te zorgen dat de brandveiligheid in huis toeneemt, mocht er dan onverhoopt brand uitbreken dan bent u goed voor bereid met aanwezigheid van een brandblusser, blusdeken, vluchtladder en rookmelders.

Aantal brandclaims per jaar

Bron: Verbond van Verzekeraars

Fatale woningbranden

In 2018 vielen 33 dodelijke slachtoffers bij 30 fatale woningbranden. Deze cijfers publiceerde het IFV in april 2019. Het aantal fatale woningbranden en het aantal dodelijke slachtoffers schommelen al een aantal jaar rond de 30. Maar liefst 60% van de fatale branden ontstaat door menselijk handelen, met als meest voorkomende brandoorzaak onvoorzichtigheid bij roken (33%), gevolgd door koken (13%). 30% van de branden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur.

Toename woningbranden door accu’s en opladers
Tijdens de brandpreventieweken in oktober 2019 meldde de brandweer dat een toename is te zien van branden door opladers van devices zoals telefoon, tablet of laptops en door het opladen van bijvoorbeeld hoverboards en elektrische steps.

Bron: IFV

Ouderen meest slachtoffer van woningbranden

De afgelopen 10 jaar kwamen in Nederland 311 mensen om bij 287 woningbranden. Steeds meer ouderen en steeds meer beperkte of niet zelfredzame personen zijn slachtoffer van een brand.

Van de omgekomen mannelijke slachtoffers is een derde 65 jaar of ouder en van de vrouwelijke slachtoffers ruim de helft. Dit terwijl 17% van de mannelijke bevolking en 20% van de vrouwelijke bevolking 65 jaar of ouder is. Lector Brandpreventie René Hagen: “Ouderen zijn dus helaas oververtegenwoordigd in de brandslachtofferstatistieken.” Daarnaast is bijna de helft van de slachtoffers beperkt of niet zelfredzaam. Zes op de tien fatale woningbranden zijn veroorzaakt door menselijk handelen: “Naast onvoorzichtigheid bij roken gaat het met name om onvoorzichtigheid bij koken en onvoorzichtigheid bij open vuur”, licht Hagen toe. 

Uit het onderzoek zijn een aantal lessen te trekken. Hagen: “Voor mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn, zijn rookmelders alleen onvoldoende effectief. Deze mensen kunnen namelijk niet snel genoeg vluchten. Een mobiele sprinkler of een op de waterleiding aangesloten sprinkler is dan een goede aanvulling.” Roken is en blijft de belangrijkste brandoorzaak: “Daarom pleiten wij al langer voor het gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen”, geeft Hagen aan. Ten slotte blijft het advies om binnendeuren te sluiten voor het slapen gaan onverminderd van kracht: “Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – wordt beperkt. Mensen hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten”, sluit Hagen af. 

Bron: IFV

Slachtoffers koolmonoxidevergiftiging

Jaarlijks zijn er 5 tot 12 dodelijke slachtoffers te betreuren en worden er honderden mensen behandeld voor koolmonoxidevergiftiging.