Koolmonoxidemelders onderweg

Naar de lijst veilige producten

Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk en giftig gas dat snel in het bloed wordt opgenomen. Koolmonoxide is niet te ruiken of zien en ontstaat bij een onvolledige verbranding, zoals bijvoorbeeld bij slecht functionerende geisers, CV-ketels en open haarden. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een langere periode levert klachten op zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Een hoge concentratie gedurende een korte periode is echter dodelijk!

Omdat koolmonoxide niet kan worden waargenomen is het plaatsen van een koolmonoxidemelder belangrijk. Het zorgt er voor dat u en uw gezin tijdig gewaarschuwd worden wanneer er koolmonoxide vrijkomt.

Plaatsing van een koolmonoxidemelder 

Het is raadzaam een koolmonoxidemelder te plaatsen op plekken waar een verhoogd risico op vrijkomende CO is. Dit kan in de buurt van een geiser, CV-ketel of andere verbrandingsapparatuur zijn. Indien een verbrandingstoestel staat in een ruimte die niet of nauwelijks wordt gebruikt, kan het zinvol zijn de melder net buiten die ruimte te plaatsen, zodat bij het afgaan van een alarm deze ook goed hoorbaar is. Koolmonoxide is een zwaar gas, het is daarom aan te raden de melder op een hoogte van circa 1,50 meter te monteren. Plaats de melder om minimaal 2 meter van de hittebron. Zo voorkomt u een vals alarm en geeft de melder in een vroeg stadium een luid alarm (85 dB ). Hierdoor kunt u zichzelf en uw gezin snel in veiligheid brengen. 

De werking van een koolmonoxidemelder

De manier van detectie van een CO-melder verschilt van die van een rookmelder. De CO-melder meet de hoeveelheid koolmonoxide en de blootstellingsduur. CO-melders zijn ontworpen om een alarmsignaal te produceren alvorens een gezonde volwassene symptomen van vergiftiging begint te ondervinden.

Tips 

  • Zorg er voor dat de verbrandingstoestellen worden geïnstalleerd door een erkend installateur.
  • Laat de verbrandingstoestellen jaarlijks onderhouden door een erkend installateur.
  • Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis. Laat bijvoorbeeld altijd een raam of ventilatierooster open, zodat verbrandingsgassen van de open haard of cv-ketel goed weg kunnen.
  • Installeer in ieder geval een koolmonoxidemelder bij iedere mogelijk bron van koolmonoide en bij voorkeur ook een in de buurt van de slaapkamers, zodat een luid signaal klinkt zodra de concentratie wordt gedetecteerd.Als het alarm afgaat open dan ramen en deuren om frisse lucht binnen te laten en verlaat de ruimte.
  • Bel de gas- of andere brandstofleverancier op het (nood)nummer.
  • In geval van het vertonen van symptonen van koolmonoxidevergiftiging zoals hoofdpijn of misselijkheid schakel medische hulp in en meld dat het waarschijnlijk om koolmonoxidevergiftiging gaat.

Hoe komt CO in het lichaam ?

Als je ademt, wordt zuurstof (O2) via de longen in het bloed gebracht. De rode bloedcellen vervoeren deze zuurstof naar alle organen. Als je CO inademt, hecht die zich sneller en steviger vast aan de rode bloedcellen dan zuurstof. Hierdoor kan de zuurstof zich onvoldoende binden. Gevolg is dat er  onvoldoende zuurstof wordt vervoerd naar de organen en ontstaat er een levensbedreigend zuurstoftekort!

Bron: Rode Kruis Vlaanderen

Onderhoud 

Neem de volgende maatregelen om de koolmonoxidmelder goed te laten werken:

• Wekelijks testen
• Regelmatig stofzuigen om stof te verwijderen
• Uit de buurt van oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen houden
• Vermijd het gebruik van luchtverfrisser en haarlak in de buurt van de melder
• De melder mag niet worden geverfd. 
• Uit de buurt van luieremmers houden

De volgende stoffen kunnen de sensor beïnvloeden en foute metingen veroorzaken: Methaan, propaan, isobutaan, isopropanol, ethyleen, benzeen, tolueen, ethylacetaat, waterstofsulfide, zwaveldioxide, op alcohol gebaseerde producten, verf, verdunners, oplosmiddelen, lijm, haarlak, aftershaves, parfums en sommige schoonmaakmiddelen.

Oorzaken van koolmonoxidevergiftiging

Een verkeerd geïnstalleerd of defect verbrandingstoestel zoals een kachel, geiser, cv of combiketel. Het risico van een koolmonoxidevergiftiging wordt aanzienlijk vergroot als het toestel ook nog in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat, zoals op een boot, in een caravan of kleine doucheruimte. En als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is. Ook verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders kunnen de kans op koolmonoxide vergroten. Bij gebruik van hout of haard en kachel als allesbrander gaat vervuiling van de afvoerkanalen en schoorsteen een stuk sneller. Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen ook in huis terecht.

Naar de lijst veilige producten