Koolmonoxideprobleem: overheid en burger aan zet

18 november 2015

De omvang van het probleem met koolmonoxide is wel drie tot vijf keer zo groot als nu wordt gedacht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid toont aan dat circa 50% van alle ongevallen met koolmonoxide ontstaan door een cv-installatie, hoe modern en goed onderhouden ook. De kwaliteitslabels voor installatie en onderhoud van cv-installaties bieden geen garantie tegen koolmonoxidevergiftiging. Ook sommige koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is in 2014 een onderzoek naar ongevallen met koolmonoxide (CO) in Nederland gestart. Jaarlijks vallen er tientallen dodelijke slachtoffers en moeten honderden mensen behandeld worden voor koolmonoxidevergiftiging. Naar inschatting van de Onderzoeksraad is de omvang echter nog vele malen groter. Symptomen worden niet altijd herkend, zodat een juiste diagnose uitblijft. Koolmonoxide is een onzichtbare killer. De Onderzoeksraad maakt verder duidelijk dat in geen enkel huishouden met een verbrandingstoestel een risico op koolmonoxidevergiftiging kan worden uitgesloten. Waarborgen daartoe vanuit de producenten van verbrandingstoestellen en de installatiesector om de ketel of open haard regelmatig te laten onderhouden, blijken onvoldoende deskundig en betrouwbaar te worden uitgevoerd.

De brancheorganisatie VEBON-NOVB meent dat het nu aan Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) is om voortvarend te werk te gaan naar aanleiding van het onderzoek en de duidelijke aanbevelingen over te nemen. Zeker nu blijkt dat het probleem veel groter is dan hij voorheen heeft gesteld.

VEBON-NOVB roept Minister Blok op zijn mening – dat koolmonoxide vooral een tijdelijk probleem is dat uit faseert door afname van het aantal open verbrandingstoestellen – snel te herzien en een commissie in te stellen dat met concrete voorstellen komt om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad te vertalen naar effectieve  maatregelen.

Koolmonoxidevergiftiging is een sluipend gevaar. De mens ziet, hoort of ruikt koolmonoxide niet. De mens heeft geen zintuigen die zorgen voor waarneming. Verder ontbreekt het aan kennis over deze sluipmoordenaar. De overheid dient in een dergelijk geval de burger te helpen en te beschermen met goede voorschriften en goede voorlichting.

VEBON-NOVB meent dat naast structurele maatregelen vanuit de overheid ook de burger zelf in actie zal moeten komen. Zorg voor adequate bescherming door een koolmonoxidemelder en deze volgens de voorschriften in de directe omgeving van ieder verbrandingstoestel te plaatsen. Uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de technische werking van koolmonoxidemelders is gebleken dat niet alle melders voldoen. VEBON-NOVB vindt dat de burger moet kunnen vertrouwen op veilige producten en heeft geschikte en betrouwbare koolmonoxidemelders verzameld op www.veiligeproducten.nl. De melders op deze site zijn allemaal getest en gecertificeerd op basis van de Europese norm NEN-EN 50291. De gebruiksaanwijzing voldoet aan de Europese norm NEN-EN 50292 die voorschriften bevat hoe en waar de melder op te hangen en wat te doen als het alarm gaat.

Bron: VEBON-NOVB