Rookmelder in alle woningen verplicht

In alle woningen moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Sinds 2003 geldt die verplichting al voor nieuwbouwwoningen, maar per 2022 wordt die verplichting uitgebreid: ook alle etages van bestaande woningen moeten een rookmelder krijgen.

De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. ‘Rookmelders redden dus levens’.

Lange invoeringstermijn

Om de verplichting in te voeren, moet het Bouwbesluit worden aangepast. De wijziging gaat daarom pas in op 1 juli 2022: op die manier krijgen huiseigenaren de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden.