7 oktober 2020

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2019 ontvingen verzekeraars 64.427 claims tegen 80.979 in 2018. Rookmelders kunnen een rol spelen in een verdere daling van het aantal claims. Omdat een rookmelder huisbewoners vroegtijdig waarschuwt voor brand kunnen dodelijke slachtoffers, brandwonden en ernstige brandschade worden voorkomen.

In 2019 vielen 22 dodelijke slachtoffers bij fatale woningbranden tegen 33 in 2018, zo blijkt uit cijfers van de Brandweeracademie. De materiële schadelast voor verzekeraars bedraagt ruim 220 miljoen euro in 2019 en is weinig veranderd ten opzichte van 2018. Wel is de gemiddelde schade per brandclaim toegenomen van 2.764 euro in 2018 tot 3.440 euro in 2019. Zoals gebruikelijk ontstonden de meeste woningbranden rond de jaarwisseling. In de provincies Overijssel en Limburg registreerden verzekeraars in 2019 relatief de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 11,2 branden per 1000 huishoudens, gevolgd door de provincies Noord-Brabant (10,3), Gelderland (9,1) en Drenthe (9,1). Belangrijke oorzaken van woningbranden in 2019 waren menselijk handelen, een defect of slecht werkend apparaat en kortsluiting.

Gewonden door brand voorkomen
Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting: “In de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam, waar de meest ernstige brandwondenslachtoffers worden opgenomen, is een derde van het aantal patiënten slachtoffer van vuur en vlammen. Bovendien gebeurt twee derde van de ernstige brandwondenongevallen in en om de woning. Wij willen slachtoffers van brand voorkomen. Vroege ontdekking van een brand, doordat de rookmelder afgaat, is daarbij van het allergrootste belang.”

Rookmelders essentieel
Hilda Raasing, portefeuillehouder Brandveilig leven van Brandweer Nederland: “Het is zorgwekkend dat 70 procent van de huishoudens wel een rookmelder heeft, maar dat deze in maar 35 procent van de gevallen werkt én op de juiste plaats hangt. Daarom voeren we in oktober actief campagne, om mensen aan te zetten rookmelders op te hangen, ze goed te onderhouden en te vervangen als dat nodig is. Want goed geplaatste en werkende rookmelders redden levens!”.

Brandschade voorkomen
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Snel handelen bij brand is erg belangrijk. Goede rookmelders in het hele huis alarmeren je snel. Zo kan je vlug zelf actie ondernemen om de brand in de kiem te smoren. Daarmee kun je ook brandschade aan je huis en eigendommen beperken, of zelfs voorkomen”.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars is een interactieve presentatie van de bovenstaande cijfers te vinden.


28 september 2020

De campagne Brandpreventieweken die ieder jaar in oktober plaatsvindt heeft in 2020 het thema ‘Rookmelders redden levens’. Het doel is meer aantal juist geplaatste rookmelders die in elke ruimte goed hoorbaar zijn en die goed worden onderhouden. Eveneens inzet van de campagne is kennis van de wettelijke verplichting tot het hebben van een rookmelder op elke verdieping per juli 2022.

Inmiddels heeft 70% van de Nederlandse huishoudens een rookmelder hangen. Het aantal woningen waar de rookmelder werkt (circa 45%) of werkt én op de juiste plek hangt (circa 35%) ligt echter veel lager.

De campagne ‘Rookmelders redden levens’ is dan ook gericht op het wegnemen van een schijnveiligheid, veroorzaakt door onjuiste plaatsing, niet werkzame, niet onderhouden of niet hoorbare rookmelders.

Weten welke rookmelder te kiezen? Bekijkt u het overzicht van veilige producten op deze website.

Wilt u meer weten over rookmelders, hun werking en de juiste plaatsing?
Neemt u dan een kijkje op de speciale campagne website rookmelders.nl.


 Rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk 

Vanaf juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder op iedere verdieping in de woning te plaatsen. Uit recent onderzoek is gebleken dat rookmelders in 75% van de gevallen niet goed geplaatst worden. Tevens beschikken er nog altijd woningen niet of nauwelijks over voldoende rookmelders. Wanneer je over gaat tot de aanschaf van een of meer rookmelders raden wij aan te kiezen voor rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk. 

Wat is het Q-kwaliteitskeurmerk? 

Het Q-merk is een nieuw kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders. Het Q-merk is een keurmerk voor hoogwaardige rookmelders en garandeert een levensduur van 10 jaar, minder vals alarm en een hoge weerstand tegen invloeden van buitenaf. Rookmelders met een Q-kwaliteitskeurmerk hebben extra tests ondergaan waardoor de kwaliteit van rookmelders met dit Q keurmerk gewaarborgd wordt. Alle rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk hebben een standaard ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar. Met deze rookmelders hoef je dus nooit meer de batterij te vervangen en voorkom je dus dat je rookmelder niet meer werkt zonder dat je het door hebt. 

Alle veilige producten 

Op deze site veiligeproducten.nl hebben wij alle veilige rookmelders geplaatst. In de loop van 2021 zullen wij het Q-merk gaan voeren en dat wordt het overzicht aangepast met rookmelders die voorzien zijn van het Q-merk. het Q-merk ziet alleen op batterijgevoede melders. De keuze voor een 230V-melders blijft uiteraard ook mogelijk. Het Q-merk is daar echter niet voor bedoeld.

Blijf rookmelders testen & onderhouden 

Rookmelders met het Q-kwaliteitskeurmerk garanderen een hoogwaardige kwaliteit. Dat wil niet zeggen dat de rookmelders geen onderhoud vereisen. Zorg dat rookmelders iedere maand getest worden en maak ze iedere zes maanden schoon.


In alle woningen moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Sinds 2003 geldt die verplichting al voor nieuwbouwwoningen, maar per 2022 wordt die verplichting uitgebreid: ook alle etages van bestaande woningen moeten een rookmelder krijgen.

De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. ‘Rookmelders redden dus levens’.

Lange invoeringstermijn

Om de verplichting in te voeren, moet het Bouwbesluit worden aangepast. De wijziging gaat daarom pas in op 1 juli 2022: op die manier krijgen huiseigenaren de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden.


Normaal gesproken zou hij op het tijdstip van de brand al meerdere uren liggen te slapen. Deze avond gaat de bewoner van een appartement voor één keer wat later naar bed. Hij ligt nog maar net, of hij ruikt een brandlucht en gaat op onderzoek uit.

Bij het openen van de slaapkamerdeur ziet hij veel rook langs de deur van de CV-ruimte komen. Als hij de deur van de CV-ruimte opent komen er vlammen uit die ruimte. De CV-installatie heeft vlam gevat en kunststof onderdelen en de ombouw van de installatie zijn in brand geraakt; gevolgd door een kunstkerstboom die in deze ruimte was opgeslagen. Door het openen van de deur ontwikkelt de brand zich verder in de woning.

Rookmelder in de verpakking

In paniek vlucht de bewoner het balkon op aan de andere kant van zijn appartement, waarbij hij langs de voordeur loopt. Op het balkon belt hij niet de hulpdiensten maar zijn ouders, die hem instrueren om de woning te verlaten. Maar hiervoor moet hij weer naar binnen, waar het inmiddels vol staat met rook. Uiteindelijk brengt de bewoner de nacht door in het ziekenhuis vanwege rookinhalatie.

Er was een rookmelder aanwezig in de woning, maar die lag nog in de verpakking op de kast.

Bron: Brandweer Nederland


7 maart 2020

In een woning aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal is zaterdagavond rond 22.00 uur een dode man gevonden, meldt de politie op Twitter. Hij kwam om het leven door de sterke rookontwikkeling die ontstond na een kleine brand, zo bleek uit onderzoek. 

De hulpdiensten arriveerden rond 21.45 uur na een melding van een mogelijke brand. Eenmaal daar  was de brand al gedoofd. In de woning werd daarna het slachtoffer gevonden. Uit onderzoek bleek dat de zitbank in brand had gestaan. 

Bron: BN De Stem


8 maart 2020

Woensdag 4 maart moest de brandweer in Volendam uitrukken. In een schuur was door oververhitting een wasdroger in brand gevlogen.

Meteen werd de brandweer gealarmeerd. Door de bewoners werd kordaat opgetreden. De stekker van de wasdroger werd uit het stopcontact gehaald en emmers water werden uit de vijver geschept om het vuur te blussen in de berging die vol met rook stond. Al snel arriveerde de brandweer ter plaatse. De nog smeulende wasdroger werd door de brandweermannen uit de schuur getild en op het grasveld geplaatst. Met enkele emmers water werd het vuur geblust. Al snel kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden.

Bron: Nieuw-Volendam.nl


19 februari 2020

In een woning in Hoogezand is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De bewoners wisten op tijd uit huis te komen; zij werden gewekt door een rookmelder.

Volgens de brandweer was hun houten vloer gaan smeulen. Dankzij de snelle melding bleef de schade aan de woning beperkt. Wel liep het huis rookschade op.

Bron: RTV Noord


21 februari 2020

In een woning in Leiden heeft donderdagavond 20 februari een brand gewoed. De brand is ontstaan in de meterkast van de woning en door de rookontwikkeling werd een rookmelder geactiveerd. De bewoonster bleek echter diep in slaap en hoorde niets van het alarm. Een alerte buurvrouw hoorde de rookmelder wél afgaan en alarmeerde de brandweer.

Pogingen van de brandweer om de bewoonster wakker te maken door op de voordeur en de ramen te bonken mislukten in eerste instantie. Toen de brandweer op het punt stond de voordeur van de woning te forceren kreeg men toch contact met de bewoonster. De brandweer heeft haar direct naar buiten begeleid.

Een ambulance is met spoed ter plaatse gekomen om de bewoonster na te kijken. Na een eerste controle bleek dat het niet nodig was om haar naar het ziekenhuis over te brengen. Wel moet ze voor vannacht elders onderdak vinden. De brandweer heeft de brand in de meterkast geblust en de woning geventileerd, maar deze kan nog niet worden bewoond.

Rond de brand zijn enkele omliggende woningen door de hulpdiensten ontruimd. Een team van Salvage is ter plaatse gekomen om de schade in de woning op te nemen. Deze stichting staat bewoners bij na een brand.

Bron: Sleutelstad.nl


5 februari 2020

Dat rookmelders levens kunnen redden, hoef je een jong gezin met twee kleine kinderen uit de Erpe-Mere in België niet meer te vertellen. “Rond 4.30 uur werden we wakker van de rookmelder. Daardoor kon iedereen tijdig veilig buiten raken”, vertelt vader van het jonge gezin Alex Sanders.

Bron: HLN.be