30 december 2019

 Waar veel mensen tijdens Oud en Nieuw vooral ontspannen, is de jaarwisseling voor brandweerlieden juist het drukste moment van het jaar. Met name in Noord-Holland zijn naar verhouding veel brandincidenten waar de brandweer voor wordt opgeroepen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van beslist.nl, op basis van data van de Brandweer, Instituut Fysieke Veiligheid en het CBS.

Regio’s met meeste brand-incidenten

Brandweerlieden uit Noord-Holland moeten, met een gemiddelde van 57,5 brandincidenten per 10.000 inwoners, jaarlijks relatief het vaakst op pad. Ook brandweerkorpsen in Zuid-Holland (54,7), Limburg (52,7) en Zeeland (48,9 incidenten per 10.000 inwoners) worden vaak opgeroepen.

Donkere maanden drukst

Het laatste kwartaal is doorgaans de drukste periode van het jaar voor de brandweer. Tijdens deze periode wordt de brandweer maandelijks zo’n 10.500 keer opgeroepen voor een brandincident. 

Oorzaken hiervan zijn onder meer dat de open haard weer aan gaat (schoorsteenbranden), vuurwerk en brandstichting in de aanloop naar Oudjaarsdag (vuurwerk) en een toename in het gebruik van elektrische apparatuur (kortsluiting).

Fatale branden
Fatale branden, waarbij minimaal één dodelijk slachtoffer valt, vonden de afgelopen vijf jaar vooral plaats in februari (gemiddeld 4,4 incidenten). Het meeste risico loopt men tussen 2:00 en 6:00 uur (19,9%) op een maandag (17,1%)

Roken is met 28% de meest voorkomende oorzaak van fatale branden. Kortsluiting (18%) zorgt ook nog vaak fatale brand. Tot slot ontstaan fatale branden relatief vaak tijdens koken (15%). 

Vaker gezocht naar brandpreventie

Op beslist.nl wordt steeds vaker naar (slimme) brandpreventie-artikelen gezocht. Daarbij zijn vooral rookmelders, brandblussers en koolmonoxidemelders in trek. Minder vaak zoekt men naar een blusdeken, vluchtladder, gasmelder of hittemelder.

De volledige analyse in te zien op https://www.beslist.nl/info/brandpreventie.html


23 augustus 2016

Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat de koolmonoxidemelder JLP-01 van het merk Pentagon niet altijd werkt. Er zijn meer melders getest, maar deze kwam er wel erg slecht uit. Een op de drie exemplaren weigert dienst. Tijdens een laboratoriumtest ontdekte de Consumentenbond dat één van de drie exemplaren van de JLP-01 van Pentagon niet reageerde op een dodelijke concentratie van het beruchte koolmonoxidegas. De Consumentenbond adviseert mensen die al een koolmonoxidemelder van het type in huis hebben, zich direct te melden bij de importeur, Index Holland.

Terugroepactie
De Consumentenbond heeft ook bij de importeur aangedrongen op een terugroepactie via advertenties in kranten. De Consumentenbond heeft voor de Consumentengids van oktober 2016 een groot aantal koolmonoxidemelders getest. Als de melders niet functioneren, wordt dat meteen bekend gemaakt om zo mogelijke dodelijke slachtoffers te voorkomen. “We kunnen deze belangrijke informatie niet tot de publicatie van ons onderzoek voor ons houden”, aldus directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

Bron: Consumentenbond.nl


18 november 2015

De omvang van het probleem met koolmonoxide is wel drie tot vijf keer zo groot als nu wordt gedacht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid toont aan dat circa 50% van alle ongevallen met koolmonoxide ontstaan door een cv-installatie, hoe modern en goed onderhouden ook. De kwaliteitslabels voor installatie en onderhoud van cv-installaties bieden geen garantie tegen koolmonoxidevergiftiging. Ook sommige koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is in 2014 een onderzoek naar ongevallen met koolmonoxide (CO) in Nederland gestart. Jaarlijks vallen er tientallen dodelijke slachtoffers en moeten honderden mensen behandeld worden voor koolmonoxidevergiftiging. Naar inschatting van de Onderzoeksraad is de omvang echter nog vele malen groter. Symptomen worden niet altijd herkend, zodat een juiste diagnose uitblijft. Koolmonoxide is een onzichtbare killer. De Onderzoeksraad maakt verder duidelijk dat in geen enkel huishouden met een verbrandingstoestel een risico op koolmonoxidevergiftiging kan worden uitgesloten. Waarborgen daartoe vanuit de producenten van verbrandingstoestellen en de installatiesector om de ketel of open haard regelmatig te laten onderhouden, blijken onvoldoende deskundig en betrouwbaar te worden uitgevoerd.

De brancheorganisatie VEBON-NOVB meent dat het nu aan Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) is om voortvarend te werk te gaan naar aanleiding van het onderzoek en de duidelijke aanbevelingen over te nemen. Zeker nu blijkt dat het probleem veel groter is dan hij voorheen heeft gesteld.

VEBON-NOVB roept Minister Blok op zijn mening – dat koolmonoxide vooral een tijdelijk probleem is dat uit faseert door afname van het aantal open verbrandingstoestellen – snel te herzien en een commissie in te stellen dat met concrete voorstellen komt om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad te vertalen naar effectieve  maatregelen.

Koolmonoxidevergiftiging is een sluipend gevaar. De mens ziet, hoort of ruikt koolmonoxide niet. De mens heeft geen zintuigen die zorgen voor waarneming. Verder ontbreekt het aan kennis over deze sluipmoordenaar. De overheid dient in een dergelijk geval de burger te helpen en te beschermen met goede voorschriften en goede voorlichting.

VEBON-NOVB meent dat naast structurele maatregelen vanuit de overheid ook de burger zelf in actie zal moeten komen. Zorg voor adequate bescherming door een koolmonoxidemelder en deze volgens de voorschriften in de directe omgeving van ieder verbrandingstoestel te plaatsen. Uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de technische werking van koolmonoxidemelders is gebleken dat niet alle melders voldoen. VEBON-NOVB vindt dat de burger moet kunnen vertrouwen op veilige producten en heeft geschikte en betrouwbare koolmonoxidemelders verzameld op www.veiligeproducten.nl. De melders op deze site zijn allemaal getest en gecertificeerd op basis van de Europese norm NEN-EN 50291. De gebruiksaanwijzing voldoet aan de Europese norm NEN-EN 50292 die voorschriften bevat hoe en waar de melder op te hangen en wat te doen als het alarm gaat.

Bron: VEBON-NOVB


10 juli 2015

Het merendeel van de koolmonoxidemelders die op de Nederlandse markt te koop zijn deugt niet. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben mogen niet meer worden verhandeld. De NVWA ziet daarop toe.

Ondeugdelijk
De NVWA heeft in het kader van een breder Europees onderzoek 15 verschillende merken en typen koolmonoxidemelders gecontroleerd. 12 van de 15 onderzochte CO-melders bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een goede gebruiksinstructie. De NVWA heeft 4 melders technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af.

Controles
De NVWA concludeert uit deze onderzoeksresultaten dat geen van de technisch onderzochte CO-melders aan de technische vereisten voldoet.  Consumenten die deze producten kopen wordt schijnzekerheid geboden. Alle producenten van ondeugdelijke melders hebben een waarschuwing gekregen; de verkoop van ondeugdelijke melders wordt gestaakt. 2 poducenten moeten een publiekswaarschuwing uitdoen om consumenten die hun product hebben gekocht te waarschuwen. In 2015 zal de NVWA hercontroles van de onderzochte CO-melders uitvoeren. In 2016 zal opnieuw scherp worden gecontroleerd op koolmonoxidemelders.

Zorg voor een goede installatie
CO-melders moeten doen wat ze beloven, dat staat als een paal boven water. Maar een goede en veilige geiser, gaskachel of andere installatie moet het uitgangspunt zijn. Professionele installatie, regelmatig onderhoud en voldoende ventilatie in de ruimte waar de installatie zich bevindt kan veel ellende voorkomen.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit


3 november 2014

Er vallen steeds meer slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging van verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek begonnen.

Bij de installatie maken onbekwame installateurs veel fouten, waardoor koolmonoxide vrijkomt, blijkt maandag uit onderzoek van EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek. Jaarlijks vallen er honderd gewonden en tien doden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Waar het gas voorheen vooral vrijkwam bij open geisers, blijken nu ook cv-ketels gevaarlijk, aldus het onderzoeksprogramma. Voorzitter Tjibbe Joustra van de OVV zegt dat hij “signalen heeft opgevangen” dat de cv-ketels door vakonbekwame installateurs zijn geplaatst. “Hier vallen behoorlijk wat slachtoffers. Wij vinden het van belang dat vakbekwame mensen langskomen om iets te installeren. Daar hebben mensen gewoon recht op.”

Geiser
Vorig jaar werden voor het eerst meer mensen opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging door een slechte cv-ketel dan door een open geiser. Het gaat om 83 mensen, tegenover dertig slachtoffers van een geiserprobleem. Eén persoon overleed aan de vergiftiging. In 2012 kregen nog 85 mensen te maken met een vergiftiging door een slechte geiser, terwijl er toen 73 slachtoffers vielen door een verkeerd geplaatste cv-ketel. Het aantal open geisers in Nederland daalt al jaren. In 2001 had nog 1,7 miljoen huishoudens een geiser. In 2012 was dat nog maar 550.000.

Moderne ketels
Door slechte installatie van verwarmingsapparatuur kunnen ook moderne ketels koolmonoxide lekken, zo blijkt in het programma. Sinds in 2007 de Vestigingswet voor bedrijven is afgeschaft, hoeven installatiebedrijven niet aan speciale bekwaamheidseisen voldoen om een onderneming te beginnen. Er is volgens de brandweer de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal onbekwame installateurs op de markt. ”Iedereen kan in feite freubelen met gasinstallaties, met gastoestellen. Dat komt omdat er te weinig regelgeving is op dat gebied”, zegt Charles Meijer van Brandweer Nederland in Dit is De Dag Onderzoek. Hij pleit ervoor dat er vanuit de overheid weer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van installateurs. Dat is in België en Duitsland al het geval.

Bron: nu.nl