Nee! Wij adviseren de deken vooral niet uit de verpakking te halen om te controleren. Het is moeilijk om een blusdeken weer netjes terug te vouwen en nog lastiger om deze weer onbeschadigd in de verpakking terug te stoppen. Laat deken dus in de verpakking en gebruik deze alleen in geval van brand!


Met een blusdeken kunnen de vlammen van een beginnende brand gedoofd worden. De deken zorgt er voor dat er geen zuurstof bij de brand kan komen. Blusdekens zijn niet geschikt voor het blussen van verder ontwikkelde branden; een blusdeken moet binnen 30 seconden na ontbranding gebruikt worden. Omdat een blusdeken alleen gebruikt kan worden in de allereerste seconden na ontstaan van de brand, kan hij nooit in de plaats komen van andere blusmiddelen, zoals brandblussers en/of brand- slanghaspels. Objecten die niet goed afgedekt kunnen worden, kunnen niet geblust worden met een blusdeken.


Ja, er is een verschil. Blusdekens zijn prima geschikt voor kleine branden, ook kleine olie- en vetbranden zijn geen probleem voor blusdekens. Frituurbranden daarentegen zouden een te hoge temperatuur kunnen hebben waardoor de blussende werking van de dekens twijfelachtig wordt. Bij twijfel geldt: niet inhalen. Gebruik voor die gevallen een brandblusser met brandklasse F.


Gebruik de deken direct nadat de brand is ontstaan. Een blusdeken is geschikt voor kleine beginnende branden tot de grootte van een voetbal en voor het doven van een in brand geraakte persoon. Neem geen enkel risico voor branden groter dan het formaat van een voetbal. Zoek een veilig heenkomen voor u en andere aanwezigen en alarmeer de brandweer. Gebruik voor frituurbranden nooit een blusdeken maar een vetbrandblusser.


Wij adviseren om de deken niet te controleren en niet uit de verpakking te halen om te controleren. Het is moeilijk om een blusdeken weer netjes terug te vouwen en nog lastiger om deze weer onbeschadigd in de verpakking terug te stoppen. Laat deken dus in de verpakking en gebruik deze alleen in geval van brand!


Een blusdeken blijft zeker enkele jaren goed. Op de dekens die wij hebben gecontroleerd is daar op dit moment weinig informatie over terug te vinden. Navraag bij leveranciers leert ons dat dekens ten minste 5 jaar goed blijven. 


Blusdekens zijn prima bruikbaar voor kleine beginnende branden en voor het doven van een in brand geraakte persoon. Voor het blussen van frituurbranden zijn blusdekens echter niet geschikt. Een goed alternatief voor frituurbranden is een vetblusser (brandklasse F). Kijk hier voor een goede vetblusser.


Het advies van VEBON-NOVB is niet meer te letten op de vermelding BS EN 1869. Onderzoeken tonen inmiddels aan dat een beroep op het voldoen aan de norm EN 1869 geen enkele zekerheid oplevert dat de blusdeken veilig te gebruiken is voor het blussen van frituurbranden. Een blusdeken kan vele kleine branden doven, maar frituurbranden zijn teveel gevraagd voor een blusdeken. VEBON heeft leveranciers dan ook voorgeschreven deze vermelding te verwijderen. Op de reeds op de markt gebrachte blusdekens is de vermelding nog wel te zien. Leveranciers zullen deze blusdekens voorzien van een waarschuwingssticker dat een blusdeken niet geschikt is voor frituurbranden. Nieuwe dekens zullen deze vermelding niet meer hebben.

BS EN 1869 is de Engelse versie van de NEN-EN 1869. Het feit dat dit op uw deken staat betekent niet dat deze ook direct voldoet aan die norm. Dat is wel gebleken uit het onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit in december 2013. VEBON-NOVB acht het van belang dat blusdekens getest worden om aan te tonen dat ze ook daadwerkelijk voldoen aan de NEN-EN 1869. Om dat aan te tonen is een certificaat of een testrapport van belang.


Voor blusdekens is geen goede herkenbare uiting beschikbaar. Vraag de leverancier daarom altijd naar een testrapport van een onafhankelijk testhuis. Voor meer informatie kijk op www.veiligeproducten.nl.


Wanneer je een blusdeken om die persoon heenslaat, is het vuur snel gedoofd aangezien zuurstof aan de brand wordt onttrokken. Zorg dus dat de deken nauw om de persoon sluit.

Belangrijk: Begin de zuurstof te verdrijven van boven (de nek) naar beneden (de benen)! Hierdoor worden de negatieve effecten van een “schoorsteenwerking” zoveel mogelijk voorkomen.