Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in een verwarmingstoestel. Het soortelijk gewicht van koolmonoxide is bijna gelijk aan dat van lucht. Daardoor vermengt het zich met de stijgende warme lucht. In de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat, kan de combimelder dan ook het beste aan het plafond gemonteerd worden. Voor aangrenzende ruimten gelden andere plaatsen. Voor de bepaling van de beste plaats is dus eigenlijk maatwerk nodig, maar als richtlijn kunt u het plafond aanhouden.


De NVWA berichtte in juli 2015 dat veel koolmonoxidemelders niet voldoen aan de eisen. Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving van de NVWA onderzocht of de op onze site vermelde melders door de NVWA zijn aangeschreven. Het is van belang dat u als consument kunt vertrouwen op veiligheidsproducten. Wij hebben dan ook uit voorzorg de type melders van bedrijven waarvan wij nog geen reactie hebben ontvangen van de site verwijderd. Dit wil niet zeggen dat deze producten niet voldoen aan de eisen en geen correcte werking hebben. Na ontvangst van een positieve reactie dat zij niet door de NVWA zijn aangeschreven, zullen melders weer aan de site worden toegevoegd.

De melders die staan vermeld op deze site www.veiligeproducten.nl voldoen derhalve aan de eisen.


De koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben, mogen niet meer worden verkocht, zo meldt de NVWA. De NVWA ziet daarop ook toe. Twee producenten moeten een publiekswaarschuwing uitdoen om consumenten die hun product al hebben gekocht, te waarschuwen. Voor zover ons bekend betreft dit geen van de melders die wij op onze site hebben staan.

Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving van de NVWA onderzocht of de op onze site vermelde melders door de NVWA zijn aangeschreven. Het is van belang dat u als consument kunt vertrouwen op veiligheidsproducten. Wij hebben dan ook uit voorzorg de type melders van bedrijven waarvan wij nog geen reactie hebben ontvangen van de site verwijderd. Dit wil niet zeggen dat deze producten niet voldoen aan de eisen en geen correcte werking hebben. Na ontvangst van een positieve reactie dat zij niet door de NVWA zijn aangeschreven, zullen melders weer aan de site worden toegevoegd. 
De melders die staan vermeld op de site www.veiligeproducten.nl voldoen derhalve aan de eisen.


Bij de aankoop van een koolmonoxidemelder is het van belang te controleren of de melder voldoet aan de Europese eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in een Europese norm EN 50291-1. De norm schrijft onder ander voor: het ontwerp en de wijze van fabricage, maar ook op welke wijze markeringen op de verpakking en op de melder moeten zijn aangebracht. Ook zijn er strikte voorschriften met betrekking tot de handleiding, montage en gebruikersinformatie met waarschuwingen. Op de verpakking moet dus een verwijzing staan naar deze EN 50291-1.

Er zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar met een certificaat op basis van de norm NEN-EN 50291-1. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Het geeft echter wel zekerheid of u een goed product in handen hebt. Als er geen verwijzing naar de norm op de verpakking staat dan is onduidelijk of het product is getest op basis van de EN 50291 en is aanschaf te ontraden. Op deze website treft u alleen koolmonoxidemelders aan die voorzien zijn van een certificaat gebaseerd op de EN 50291.

De koolmonoxidemelders verkrijgbaar op de Nederlandse markt maken gebruik van diverse Europese testinstituten. Voorbeelden zijn BSI-KiteMark, LPCB (UK) Bosec (BE), NF (FR), VDS (D). Hoe is dit snel te controleren? Op de verpakking, maar ook op de koolmonoxidemelder zelf dient verwezen te worden naar de EN 50291 met daaronder meestal een nummer, zoals bijvoorbeeld: BS EN 50291-1. Licence No: KM…….Het makkelijkste is natuurlijk om via deze site na te gaan welke melder u wilt hebben en waar deze te koop is.


Ook in een nieuwbouwwoning kan men te maken krijgen met koolmonoxide. Ook bij een goed functionerende CV ketel met gesloten systeem, kunnen lage concentraties koolmonoxide vrij komen. Omdat juist nieuwbouwhuizen in de regel goed zijn geïsoleerd, kan het voorkomen dat er te hoge concentraties ontstaan als men de woning niet voldoende ventileert. Daarnaast kan de bron van de koolmonoxide ook bij de buren staan?! Via kruipruimtes/zolder kan de koolmonoxide zich verplaatsen naar een naastgelegen woning.


Negeer het alarm niet! 

Als het alarm een bepaald koolmonoxideniveau waarneemt gedurende een bepaalde tijd, zal het een alarmsignaal geven. Het is heel goed mogelijk dat u geen symptomen van CO-vergiftiging ondervindt als het alarm afgaat, maar dat betekent niet dat er geen CO aanwezig is in de lucht. Open de deuren en ramen om frisse lucht binnen te laten en verlaat de ruimte. Bel uw gas- of andere brandstofleverancier op hun (nood)nummer. Haal onmiddellijk medische hulp als er iemand symptomen vertoont van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn en misselijkheid) en vermeld dat het waarschijnlijk om koolmonoxidevergiftiging gaat. Gebruik verbrandingstoestellen niet eerder dan nadat deze gecontroleerd zijn door een erkende installateur/onderhoudsbedrijf.


Plaats in ieder geval een melder in, of in de buurt van, elke kamer waarin een brandstof verbruikend toestel staat. Een koolmonoxidemelder is ook praktisch in de buurt van slaapkamer(s) of waar u het meeste tijd doorbrengt, zodat het alarm goed hoorbaar is en u tijdig wordt gewaarschuwd door het alarm voordat de concentratie koolmonoxide te hoog is.

De beste plaats voor een koolmonoxidemelder is minimaal 2 meter verwijderd van een mogelijk bron van onvolledige verbranding, bijv. CV-ketel, geiser, open haard, gasapparaten, e.d. om vals alarm te voorkomen. Plaats een koolmonoxidemelder voorts buiten bereik van kinderen en/of huidsdieren en minimaal 1,5 meter boven de vloer, zodat u het groene en rode lampje duidelijk kunt waarnemen. Vermijd plaatsen waar stofophoping kan plaatsvinden. 

Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Hierdoor komt tegelijkertijd ook warmte vrij en stijgt warme lucht op en dus is een hoger gelegen plek een betere locatie. Houdt dus minimaal een hoogte van 1,5 meter aan. Voor exacte plaatsing verwijzen wij naar de montagehandleiding die door de fabrikant van de koolmonoxidemelders wordt meegeleverd.


Koolmonoxide wordt niet door één van onze zintuigen waargenomen en ook niet door een rookmelder gedetecteerd. Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder ook een CO-melder in huis te hebben die een alarm afgeeft, zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is.Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zorg er dan voor dat slachtoffers zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht moeten worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid! Bel de hulpdiensten om de juiste medische behandeling te geven. Ga als volgt te werk:

1. Waarschuw de huisgenoten

2. Zet ramen en deuren wijd open

3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit

4. Haal het slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem in de frisse lucht/Ga naar buiten

5. Bel 112 


Wees altijd alert op symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn.