Ik zie soms olie- en vetbranden staan en soms frituurbranden. Is er verschil?

Ja, er is een verschil. Blusdekens zijn prima geschikt voor kleine branden, ook kleine olie- en vetbranden zijn geen probleem voor blusdekens. Frituurbranden daarentegen zouden een te hoge temperatuur kunnen hebben waardoor de blussende werking van de dekens twijfelachtig wordt. Bij twijfel geldt: niet inhalen. Gebruik voor die gevallen een brandblusser met brandklasse F.