Is periodiek onderhoud verplicht?

Onderhoud is niet wettelijk verplicht. Uw bent in uw eigen huis zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van huisgenoten en bezoekers. Het is belangrijk dat een brandblusser het doet als het nodig is. Wij adviseren daarom dat uw uw brandblusser laat onderhouden volgens de voorschriften van uw leverancier.