Waar moet ik de koolmonoxidemelder installeren?

Plaats in ieder geval een melder in, of in de buurt van, elke kamer waarin een brandstof verbruikend toestel staat. Een koolmonoxidemelder is ook praktisch in de buurt van slaapkamer(s) of waar u het meeste tijd doorbrengt, zodat het alarm goed hoorbaar is en u tijdig wordt gewaarschuwd door het alarm voordat de concentratie koolmonoxide te hoog is.

De beste plaats voor een koolmonoxidemelder is minimaal 2 meter verwijderd van een mogelijk bron van onvolledige verbranding, bijv. CV-ketel, geiser, open haard, gasapparaten, e.d. om vals alarm te voorkomen. Plaats een koolmonoxidemelder voorts buiten bereik van kinderen en/of huidsdieren en minimaal 1,5 meter boven de vloer, zodat u het groene en rode lampje duidelijk kunt waarnemen. Vermijd plaatsen waar stofophoping kan plaatsvinden. 

Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Hierdoor komt tegelijkertijd ook warmte vrij en stijgt warme lucht op en dus is een hoger gelegen plek een betere locatie. Houdt dus minimaal een hoogte van 1,5 meter aan. Voor exacte plaatsing verwijzen wij naar de montagehandleiding die door de fabrikant van de koolmonoxidemelders wordt meegeleverd.