Waarom een blusdeken?

Veel branden ontstaan in de keuken tijdens het bereiden van eten. Ook een nagloeiende of brandende lucifer in de vuilnisbak kan brand veroorzaken. Met een blusdeken kunnen onder andere brandende vuilnisbakken en kleding van een in brand geraakte persoon eenvoudig en veilig worden afgedekt en gedoofd. De deken zorgt er voor dat er geen zuurstof bij de brand kan komen.

Blusdekens zijn niet geschikt voor het blussen van verder ontwikkelde branden; een blusdeken moet binnen 30 seconden na ontbranding gebruikt worden. Omdat een blusdeken alleen gebruikt kan worden in de allereerste seconden na ontstaan van de brand, kan hij nooit in de plaats komen van andere blusmiddelen, zoals brandblussers en/of brand- slanghaspels. Objecten die niet goed afgedekt kunnen worden, kunnen niet geblust worden met een blusdeken.

Voor het blussen van frituurbranden is de blusdeken niet geschikt!