Waarvoor gebruik ik een blusdeken?

Met een blusdeken kunnen de vlammen van een beginnende brand gedoofd worden. De deken zorgt er voor dat er geen zuurstof bij de brand kan komen. Blusdekens zijn niet geschikt voor het blussen van frituurbranden. Ook zijn blusdekens niet geschikt voor ontwikkelde grotere branden; een blusdeken moet zo snel mogelijk na het onstaan van de brand toegepast worden.

Omdat een blusdeken alleen gebruikt kan worden in de eerste seconden na ontstaan van de brand, kan hij nooit in de plaats komen van andere blusmiddelen, zoals brandblussers en/of brandslanghaspels. Verder geldt dat objecten die niet goed afgedekt kunnen worden, niet gedooft kunnen worden met een blusdeken. Dit geldt voor objecten die te groot zijn of objecten met een vorm die lastig met een blusdeken te omsluiten zijn.