Wat moet ik doen bij (vermoeden van) koolmonoxidevergifiting?

Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zorg er dan voor dat slachtoffers zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht moeten worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid! Bel de hulpdiensten om de juiste medische behandeling te geven. Ga als volgt te werk:

1. Waarschuw de huisgenoten

2. Zet ramen en deuren wijd open

3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit

4. Haal het slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem in de frisse lucht/Ga naar buiten

5. Bel 112