Welke brandklassen bestaan er allemaal?

Klasse A geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz.

Klasse B geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine enz.


Klasse C geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas.

Let wel! Bij het blussen van gassen dient u daarna de gastoevoer af te sluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.

Klasse D geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen.


Klasse E Elektrische brand: Dit is eigenlijk een klasse A/B brand. er ontstaan giftige gassen, niet blussen met water of schuim. Indien mogelijk: uitschakelen elektriciteit. Wel blussen met CO2 of poeder.


Klasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliën en vetten. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld frituurpannen e.d.